Opätovne realizujeme webinár na tému šikanovanie a kybešikanovanie v školách. Webinár je určený pre začínajúcich odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí sa ho nezúčastnili.

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o v súčasnosti rozšírenom kyberšikanovaní. Na základe najnovších výskumov sa pozrieme, aké je to so šikanovaním v školách u nás a v zahraničí. Načrtneme možnosti efektívnej prevencie, intervencie a postupov pri riešení tejto problematiky.

Šikanovanie a kybešikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

Dátum: 1.3.2022
Čas:
14:00 (60 min.)

Lektorka: PhDr. Eva Smiková, PhD.

Webinár je určený pre začínajúcich odborných a pedagogických zamestnancov.


Prihlásiť sa môžete TU: https://cutt.ly/3PPW2YU