1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou.
2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: Hádaj kto?, projektívne využitie stavebníc, projektívne kresebné metódy.
3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: posilnenie pozitívnej triednej klímy, práca s nežiadanými prejavmi správania, poskytovanie spätnej väzby, zapojenie rodičov.

Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

Dátum: 8.12.2020
Čas: 13:30 (60 min.)
Lektori: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD, doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Primárne určené pre pedagogické zamestnankyne/pedagogických zamestnancov základných škôl.

.
Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/11JlTzj_pwcCHZ0lvaFfRL2vHmgVaGvq92uPFiRiTGVQ/edit