Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V rámci tohto webinára predstavíme postup spracovania a analýzu Vašich pripomienok.

Spracovanie pripomienok k procesným štandardom
odborných a odborno-metodických činností

Dátum: 4.11.2020
Čas: 13:30 (trvanie cca 60 minút)
Lektori: Mgr. Zuzana Vojtová, Mgr. Judita Malík

Určené pre PZ a OZ.