Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a nálepkovania pri práci s deťmi ako aj na podporu porozumenia potrebám detí bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzajú. V diskusii po aktivite sa budeme venovať otázke vplyvu a moci, ktorú majú učitelia/poradcovia/vychovávatelia voči deťom.
.
Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby
 .
Dátum: 13.3.2023
Čas: 14:00-15:30 (90 min.)
Lektori:
Mgr. Katarína Mihinová
Mgr. Rastislav Ollé
.Webinár je určený pre PZ a OZ z CPaP a ZŠ, SŠ.
.
Prihlásiť sa môžete na TOMTO ODKAZE.