Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a jeho rodinou prichádza s programom Zippyho kamaráti. Predstavíme vám nástroj na zvyšovanie odolnosti, a zároveň rozširovanie zručností potrebných na zvládanie náročných situácií, schopnosť samostatného riešenia, riešenia konfliktov, ale aj vnímania a chápania zmien.  Program je súčasťou databázy inovácií na NP „Štandardy“. Radi vás ním prevedieme spolu s PeadDr. Julianou Perečinskou a doc. MUDr. Alexandrou Bražinovou, PhD., MPH.

Pozrite si zostrih z webináru Zippyho kamaráti

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím