Home»Webináre»Pozvánky»Pozvánky pre OZ a PZ
Pozvánky pre OZ a PZ2021-01-20T14:40:57+01:00

POZVÁNKY PRE OZ a PZ

Webinár – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred

6 februára, 2023|Tags: , |

Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú a vyžadujú si špecifický prístup (sociálne alebo zdravotné znevýhodnenie, LGBTIQ+, kultúrne odlišné prostredie atď.). Webinár [...]

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

9 januára, 2023|Tags: , |

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 používať [...]

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

12 decembra, 2022|Tags: , |

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 [...]

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách (opakovanie)

15 novembra, 2022|

Na základe vysokého záujmu opakujeme zážitkový webinár, ktorý sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkovú aktivitu preskúmať ich [...]

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách

2 novembra, 2022|

Webinár sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkové aktivity preskúmať ich individuálne vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú [...]

Webinár – Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči

31 augusta, 2022|Tags: |

Vo webinári budete mať možnosť získať viac informácii o voľbe terapeutickej metódy a cieľoch terapie, princípoch a zložkách terapie a rozdieloch v terapeutických prístupoch narušenia zvukovej roviny reči.

Webinár – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

1 júna, 2022|

Pozývame Vás na webinár určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach na tému: Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu. Školské podporné tímy [...]

Webinár – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

31 mája, 2022|

Webinár predstavuje novovzniknutý manuál o práci liečebných pedagógov v školských podporných tímoch na základných školách. Autorky vysvetľujú proces vzniku manuálu a ponúkajú náhľad do jeho obsahu. Cieľom manuálu je podporiť [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

9 mája, 2022|

Posledný zo série online workshopov je zameraný na uvedomenie si svojho prežívania, postoja a prístupu na ceste k dosahovaniu cieľov alebo plnenia úloh. Účastníkom prinesie nadhľad, inšpiráciu a podporu pri [...]

Webinár – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

5 mája, 2022|

Pozývame vás na webinár určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na tému Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

5 apríla, 2022|

Online workshop je zameraný na mapovanie a prepájanie sa so svojimi zdrojmi, ktoré podporujú zvládanie života kariérového poradcu. Vedomé využívanie zdrojov nám dodá potrebnú energiu pre vyrovnávanie sa s pochybnosťami. [...]

Webinár – Poradenské zariadenia a školské podporné tímy

31 marca, 2022|

VUDPaP vás pozýva na webinár zameraný na možnosti metodickej podpory poradenského zariadenia školským podporným tímom v jeho pôsobnosti v súlade s koncepciou podporných úrovní 1. až 5. stupňa. Naši lektori [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

21 marca, 2022|Tags: , |

Online interaktívny workshop je zameraný na starostlivosť o svoju životnú rovnováhu ako jednej zo základných zručností kariérového poradcu, aby mohol byť podporný pre ostatných. Účastníci si sami na sebe zažijú [...]

Webinár – Šikanovanie a kybešikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

22 februára, 2022|

Opätovne realizujeme webinár na tému šikanovanie a kybešikanovanie v školách. Webinár je určený pre začínajúcich odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí sa ho nezúčastnili. Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania [...]

Webinár – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu II.

8 februára, 2022|

Na webinár, ktorý sme nedávno prezentovali k téme vzdelávania detí a žiakov s poruchou sluchu na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni škôl hlavného vzdelávacieho prúdu, bude nadväzovať webinár formou diskusie. [...]

Webinár – Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií

27 januára, 2022|

Cieľom tohto interaktívneho webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam akým spôsobom je možné naučiť deti už v predškolských zariadeniach zdravé formy zvládania záťažových situácií. Lektorky objasnia čo si vlastne máme [...]

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

26 januára, 2022|

Nakoľko váš záujem o webinár bol enormný, čo nás veľmi teší, rozhodli sme sa ho zopakovať. Potešíme tých z vás, ktorí ste sa nemohli zúčastniť, nakoľko kapacity webinára sa rýchlo naplnili. [...]

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

20 januára, 2022|

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Lektorky predstavia príručky BOUNCE a na praktických príkladoch predvedú ich možné [...]

Webinár – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

23 novembra, 2021|

Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Venuje sa typom porúch sluchu a ich prejavom v rečovej, kognitívnej a sociálnej oblasti u [...]

Webinár – Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+

18 novembra, 2021|

Pripravili sme informačný webinár k programom ERASMUS+ a Európskeho Zboru Solidarity pre školské zariadenia. Dozviete sa, čo sa pripravuje a na čo je možné žiadať finančné zdroje. Bližšie vám predstavíme [...]

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, 2. časť – SWOT

27 októbra, 2021|

Ponúkneme Vám „ochutnávku“ z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. V krátkosti si povieme o tom, prečo by ste sa mali tréningu zúčastniť a zažiť [...]

Webinár – Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga prakticky

21 októbra, 2021|

Webinár je určený (nielen) školským špeciálnym pedagógom. V závislosti od zloženia (profesie) účastníkov si zodpovieme najčastejšie otázky týkajúce sa práce školských špeciálnych pedagógov samotnej, ako aj ich pôsobenia v školách [...]

Webinár – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

24 septembra, 2021|

V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a sebahodnotenie žiakov. Čím majú žiaci väčšiu dôveru vo vlastné schopnosti tým majú vyššiu [...]

Webinár – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

8 júna, 2021|Tags: |

Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov možnosť rýchlej, dostupnej, bezpečnej a anonymnej pomoci. Je dostupné pre všetky vekové kategórie, aj pre [...]

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

12 mája, 2021|Tags: |

Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, ale i dôveru klienta v systém služieb, podpory a starostlivosti. Aj preto vám prostredníctvom multidisciplinárnych vzhľadov a [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE I.

1 apríla, 2021|Tags: , |

Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s nami ochutnali možnosti využitia rôznych zaujímavých tvorivých pomôcok. Zažite s nami ďalších kreatívnych 90 [...]

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? I. časť

17 marca, 2021|Tags: |

Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané prieniky inter a multidisciplinarity, modely koordinácie MDT, tímové role, procesy i kazuistiky dobrej praxe. [...]

Webinár – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

9 marca, 2021|

Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine žiakov, klientov, kolegov. Faktory skupinovej dynamiky a ich uplatnenie v online priestore, prežívanie skupinovej dynamiky z pohľadu člena skupiny ako aj [...]

Webinár – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2 marca, 2021|

Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním a zavádzaním prvkov inklúzie do škôl. Dátum: 9.3.2021 Čas: 13:30 (60 min.) Lektorka: PhDr. [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

16 februára, 2021|Tags: |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Dátum: 23.2.2021 Čas: 13:30 (90 [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

28 januára, 2021|Tags: , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

21 januára, 2021|Tags: |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Webinár – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

14 januára, 2021|

Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a gramatickej stavby reči. Kvalitná a efektivna príprava detí na osvojovanie si gramotnosti. rozvoj [...]

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

8 januára, 2021|

Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách zameranú na IKIGAI. V našom programe veci skúšame, realizujeme na sebe, učíme sa navzájom a [...]

Webinár – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

30 decembra, 2020|

1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu) 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality [...]

Webinár – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

10 decembra, 2020|

Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu na internete... Webinár predstaví jeden z preventívnych program zameraných na bezpečné správanie detí na internete. Preventívny program [...]

Webinár – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

26 novembra, 2020|

Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu [...]

Webinár – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

25 novembra, 2020|

Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním [...]

Webinár – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

24 novembra, 2020|

ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v [...]

Webinár – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

18 novembra, 2020|

Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť nápomocný pri metodickom vedení učiteľa a pedagogického asistenta, pri zaškolení pedagógov pre [...]

Webinár – Online kariérové poradenstvo – Ako na to?

11 novembra, 2020|

Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového poradenstva zameranú na silné stránky si prakticky vyskúšate ako vizualizovať výstupy pre klienta/klientov prostredníctvom dostupných online [...]

Webinár – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

5 novembra, 2020|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o [...]

Webinár – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

29 októbra, 2020|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V [...]

Späť do školy a škôlky: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť deti v triede? (online webinár pre učiteľov)

25 mája, 2020|

TERMÍN: 8.6., od 14:00 do 16:00. Od júna čaká s otvorením škôl a škôlok deti, ich rodičov a učiteľov nová výzva: zvládnutie tranzície - prechodového obdobia a návratu do [...]

Categories

Go to Top