Home»Webináre»Pozvánky»Pozvánky pre rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov a pedagogických asistentov
Pozvánky pre rodičov, terénnych sociálnych pracovníkov a pedagogických asistentov2021-01-20T15:15:59+01:00

POZVÁNKY PRE RODIČOV, TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV A PEDAGOGICKÝCH ASISTENTOV

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

1 decembra, 2020|

1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

19 novembra, 2020|Tags: , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Webinár – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

6 novembra, 2020|

Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, udržiavania neustálej, obojsmernej komunikácie a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a dôvery v [...]

Categories

Go to Top