Zostrihy pre OZ a PZ2021-01-20T17:17:42+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV PRE OZ a PZ

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

7 októbra, 2021|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a [...]

Webinár #60 – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

21 júna, 2021|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách”. Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov [...]

Webinár #59 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

24 mája, 2021|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert? II. časť". Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, [...]

Webinár #55 – “Motivácia trochu inak” pokračovanie č. 2

12 apríla, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Motivácia trochu inak" pokračovanie č. 2. Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s [...]

Webinár #53 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert?

1 apríla, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert?”. Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané [...]

Webinár #52 – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

19 marca, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore”. Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine [...]

Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

1 marca, 2021|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Webinár #48 – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2 februára, 2021|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom [...]

Webinár #47 – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

2 februára, 2021|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina. Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči [...]

Webinár #46 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

29 januára, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách - IKIGAI. Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v [...]

Webinár #45 – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

13 januára, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac. 1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku [...]

Webinár #44 – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

8 januára, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby). Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako [...]

Webinár #42 – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

29 decembra, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou. ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. [...]

Webinár #40 – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

21 decembra, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch. Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú [...]

Webinár #39 – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

14 decembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ - 7. Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 [...]

Webinár #37 – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

6 decembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra. Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť [...]

Webinár #34 – Online kariérové poradenstvo – Ako na to

26 novembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového [...]

Webinár #32 – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

16 novembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších [...]

Webinár #31 – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

13 novembra, 2020|Tags: , , , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V rámci [...]

Webinár #30 – Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

6 novembra, 2020|Tags: , , |

Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu [...]

Webinár #29 – Inovácie – “Zippyho kamaráti”

2 novembra, 2020|Tags: , |

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a [...]

Webinár #28 – Dištančné vzdelávanie u integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii

19 októbra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, pozrite si ho tu: [...]

Webinár #21 – Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov

6 augusta, 2020|Tags: , |

Pozrite si záznam z nášho webinára Dobrá prax a multidisciplinárny prístup   Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a [...]

Webinár #20 – Späť do školy a práce: ako zvládnuť prechodové obdobie a podporiť žiakov a študentov v triede

24 júla, 2020|Tags: , |

Zaujíma vás, ako nás ovplyvnila korona kríza a ako zvládnuť prechod na "nový normál"? Aké sú tzv. prechodové rituály v rôznych vývinových obdobiach? Pozrite si zostrih z nášho webinára.   [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

19 júna, 2020|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a [...]

Webinár #1 – Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

30 marca, 2020|Tags: |

„V týchto dňoch mi telefonujú deti z rómskych komunít, ktoré sa ma pýtajú, kedy sa opäť otvoria školy. Mnohé hovoria, že by sa do nich radi vrátili,“ hovorí riaditeľka [...]

Categories

Go to Top