PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Tomková a kol. (2015) – Príležitosti a riziká používania internetu deťmi. Facebook

vudpap-publikacna-cinnost-Prilezitosti-a-rizika-pouzivania-internetu-detmi-FB-tomkova-a-kol-2015

Sárközyová, Belica, Kurečko, Kmeť – Čitateľská gramotnosť žiakov ZŠ

vudpap-publikacna-cinnost-K-citatelskej-gramotnosti-ziakov-ZS-Sarkozyova-Belica-Kurecko-Kmet

Belica – Možnosti využitia neurofeedback tréningu pri náprave ADHD

vudpap-publikacna-cinnost-Moznosti-vyuzitia-neurofeedback-treningu-pri-naprave-ADHD-Belica

Zborteková a kol. (2018) –
ZS z experimentálneho overovania

vudpap-publikacna-cinnost-Záverečná-správa-2018-experiment