DOKUMENTY ZO OZ PŠaV PRI VÚDPaP

ZÁPISNICE

2022 → 26.1.
2021 → 17.3. | 25.3. | 29.9. | 13.10. (VČSVYB)
2020 → 27.02. | 04.09. | 09.09. | 28.09.
2019 → výročná – 13.3. | 27.03. | 10.04. | 17.06. | 14.10. | 17.12.