INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV –
klienti VÚDPaP