Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Vladimír Dočkal
Vladimír Dočkal2019-10-16T16:10:47+02:00

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie od r. 1971, najprv ako asistent so stredoškolským vzdelaním, od r. 1978 ako odborný a od r. 1983 ako vedecký pracovník. V rokoch 1990-95 bol riaditeľom ústavu. Titul PhDr. získal v r. 1978, CSc. v r. 1885 a doc. v r. 2009. Profesionálne sa zaoberá problematikou nadania a nadaných detí, ako aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú otázky psychodiagnostiky a psychologickej metodológie. Je šéfredaktorom časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a tiež vysokoškolským učiteľom.

Kategórie

Go to Top