Home»VÚDPaP»Náš kolektív»Janette Motlová
Janette Motlová2019-10-16T10:24:57+02:00

Mgr. Janette Motlová

je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Okrem uvedeného bola v roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. Je autorkou autobiografického románu Cigánka. Je vydatá, má tri deti, z nich jedno adoptívne.

Rádio Slovensko – Kontakty – Janette Motlová – Ktoré rodiny sú sociálne ohrozené a ako im vieme pomôcť?

29 apríla, 2020|

Komentáre vypnuté na Rádio Slovensko – Kontakty – Janette Motlová – Ktoré rodiny sú sociálne ohrozené a ako im vieme pomôcť?

TREND – Prečo tínedžeri zaostávajú v PISA testoch za rovesníkmi z vyspelých krajín? – rozhovor s Mgr. Janette Motlovou

29 apríla, 2020|

Komentáre vypnuté na TREND – Prečo tínedžeri zaostávajú v PISA testoch za rovesníkmi z vyspelých krajín? – rozhovor s Mgr. Janette Motlovou

Webinár – Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

30 marca, 2020|

Komentáre vypnuté na Webinár – Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

Kategórie

Go to Top