ODKAZY NA INŠTITÚCIE

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Českomoravská psychologická spoločnosť

Československá psychologie

Ústav informácií a prognóz školstva SR

Data archív výskumu mládeže

Inštitút informatiky a štatistiky – INFOSTAT

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ústav experimentálnej psychológie

Projekt Zodpovedne.sk v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Slovenská akadémia vied

Štátny pedagogický ústav

Slovenská Asociácia Študentov a Absolventov Psychológie

Studia psychologica