PROJEKT PReTTi

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje ako partner medzinárodný projekt PRETTi (z anglického Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning – príprava pedagógov ZŠ na realizáciu inkluzívneho vzdelávania), ktorý sa venuje skorej identifikácii žiakov s ťažkosťami v učení, podporuje rozvoj kompetencií učiteľov v práci s deťmi s poruchami učenia, tvorbu nového modelu včasnej identifikácie ťažkostí v učení u žiakov na 1. stupni ZŠ. Hlavným riešiteľom projektu je National Association of Resource Teachers v Sofii (Bulharsko), ďalšími partnermi sú odborníci a školy v Bulharsku, Rumunsku, Španielsku a na Slovensku. Výstupom projektu bude manuál pre učiteľov na podporu rozvoja kompetencií na včasnú identifikáciu porúch učenia.

Viacej informácii o projekte nájdete na: www.pretti.info/sk.