TVORBA ŠTANDARDOV

TVORBA A PRIPOMIENKOVANIE ŠTANDARDOV
SKÚSENOSTI MULTIDISCIPLIN. PRÍSTUPU