Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém VPaP