Dlhodobé vzdelávanie v terapeutických metódach

VÚDPaP prostredníctvom NP Štandardy vám ponúka skvelú príležitosť získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v používaní terapeutických metód v práci s dieťaťom/žiakom v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).  Ponúkame 3 programy vzdelávania  v terapeutických metódach, zamerané na tematické okruhy a potreby odborných zamestnancov pracujúcich v systéme výchovy a vzdelávania . Programy sú založené na princípe Dynamického prístupu Skála-Urban-Rubeš (SUR) a Kognitívne-behaviorálnej terapie. Výber z praktických techník práce s deťmi obsahuje zložku terapie zameranej na riešenie.

Čo ponúkame?  

 • 500 hodín výcviku podľa vybraného programu
 • Programy sú inovačným vzdelávaním podľa Zákona č. 138/2019 Z.z.
 • 20-25 účastníkov v skupine
 • Vzdelávanie a ubytovanie hradené z NP Štandardy
 • Marec 2020 – Október 2022

Pre koho?

 • Odborní zamestnanci v systéme VPaP – Psychológovia, Školskí psychológovia, Liečební pedagógovia, Sociálni pedagógovia, Špeciálni pedagógovia v systéme VPaP

 Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávaniapodľa SUR

Program SUR je založený na výcvikovom modeli spojenom s jeho zakladateľmi Skálom, Urbanom , Rubešom.  Jeho princíp spočíva v intenzívnej výcvikovej práci v komunite a malých skupinách, ktoré vedú vždy 2 lektori  – muž a žena.

Výberové konanie pre tento program sa bude konať  29-31.1.2020 v priestoroch VÚDPaP

Viac o programe TU

 Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie.

Program KBT obsahuje teoretickú, zážitkovú, nácvikovú a supervíznu zložku. Zameriava sa na aplikáciu princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie v kontexte výchovy a vzdelávania

 • Stratégie založené na dôkazoch
 • Princípy aplikácie KBT v práci s pedagógmi, skupinou a rodičmi

 Viac o programe TU

 Praktické techniky práce s deťmi*

Ucelený program v ktorom vás rôzni lektori vyškolia v nižšie vymenovaných technikách a ich praktickej aplikácii v práci s deťmi.

 • Hrová a filiálna terapia
 • Kids Skills a základy Terapie zameranej na riešenie
 • Motivačné rozhovory a Vzťahová väzba
 • Mindfulness

Viac o programe TU

Podmienky pre záujemcov: Ukončené VŠ 2. stupňa v odbore liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, psychológia, sociálna práca.

*Pre Výber z praktických techník práce s deťmi je podmienkou pracovné zaradenie minimálne ako Samostatný OZ.

O mieste konania a termínoch vzdelávania Vás budeme informovať. Programy budú začínať v marci 2020.

Absolvovanie vzdelávania v terapeutických metódach negarantuje účastníkom status terapeuta po jeho ukončení.

Prihlášky: Prihlasovanie prebieha do  13.1.2020 23:59 cez online formulár https://forms.gle/GYciJb4HXyBSzm3aA

Ako bude prebiehať prihlasovanie a výber účastníkov

Po vyplnení prihlášky, budeme záujemcov kontaktovať so žiadosťou o CV vo formáte Europass a o vyplnený súhlas so vzdelávaním od zamestnávateľa  – dokument bude čoskoro sprístupnený.

V januári 2020 bude v prípade vysokého počtu záujemcov prebiehať výber účastníkov (na základe motivačných listov a v programe SUR aj na základe pohovoru), ktorí následne podpíšu kontrakt o vzdelávaní.

V prípade otázok, kontaktujte Katarínu Drlíkovú na  tm.np@vudpap.sk


Kontakty:

 • sociálno-psychologické výcviky: Vladimíra Hulínová (0910186072)
 • terapeutické metódy: Katarína Drlíková (0910186890)
 • supervízia: Petronela Blahovcová (0910 185 203)