MAPY AKTUÁLNEHO ROZLOŽENIA A POČTOV ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V  PORADENSKÝCH ZARIADENIACH

Pre účely efektívneho nastavenia metodického usmerňovania odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie sme v priebehu októbra 2020 oslovili poradenské zariadenia a pozbierali údaje o počte, profesijných kategóriách a kariérovom stupni odborných zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach. Výsledkom sú nasledovné prehľadné mapy, ktoré nám pomáhajú lepšie rozumieť aktuálnemu rozloženiu odborných zamestnancov v jednotlivých okresoch.

Poznámka: Umiestnením kurzoru na konkrétne poradenské zariadenie na mape sa vám zobrazí počet a profesijné kategórie odborných zamestnancov.