PROFESIJNÝ RAST A CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE /
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Hlavným cieľom aktivity je zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov v systéme VPaP v oblasti metodického usmerňovania a v oblasti formovania školských podporných tímov.  V priebehu realizácie projektu je našou ambíciou realizovať dva inovačné vzdelávacie programy, v rámci ktorých budú mať odborní zamestnanci možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti a osvojiť si nové zručnosti ako budúci koordinátori v metodickom usmerňovaní alebo ako budúci koordinátori školských podporných tímov.