FAKTÚRY – 2022

VÚDPaP

január 1-12
február 13-29
marec 30-45
apríl 46-60
máj 61-70
jún 71-80
júl 81-89
august 90-92
september |
október |
november |
december |

NP ŠTANDARDY

január 1-22
február 23-58
marec 59-92
apríl 93-135
máj 136-162
jún 163-200
júl 201-232
august 233-266
september |
október |
november |
december |

NP UpP

január 1-12 | ZF 6-19
február 13-20
marec 21-32
apríl |
máj |
jún |
júl |
august |
september |
október |
november |
december |

NP EZS

január |
február |
marec |
apríl |
máj |
jún |
júl |
august |
september |
október |
november |
december |

FAKTÚRY – 2021

VÚDPaP

január 1-8
február 9-19 | 20-30
marec 31-41 | 42-52 | 53-69
apríl 70-78
máj 79-95
jún 96-103
júl 104-112 | 113
august 114-119
september 120-127
október 128-138
november 139-148
december 149-164

NP ŠTANDARDY

január 1-19
február 20-43
marec 44-60 | 61-73
apríl 74-105
máj 106-133
jún 134-166
júl 167-200
august 201-228
september 229-263
október 264-313
november 314-353
december 354-409

NP UpP

január 1-2
február 3-14
marec 15-21
apríl 22-31
máj 32-39 | 37
jún 40-47
júl 48-55
august 56-62
september |
október |
november |
december |

NP EZS

január |
február |
marec 1
apríl 2 | 3 | 4
máj |
jún 5
júl 6 | 7
august 8 | 9
september 10
október |
november |
december |

FAKTÚRY – 2020

VÚDPaP

január 1-10 | 11-20
február 21-35 | 36-44 | 45-52
marec 53-61 | 62-80
apríl 81-94 | 95-104
máj 105-113 | 114-121
jún 122-140 | 141
júl 142-155 | 160-161
august 162-178
september 179-189 | 190-196
október 197-207 | 208-215
november 216-226 | 227-235 – fix
december 236-246 | 247-253 | 254-259 |260-261

NP ŠTANDARDY

január 1-13
február 14-30
marec 30-50 | 51-61
apríl 62-72 | 73-82
 máj 83-104
jún 105-115 | 116-127
júl 140-150 | 151-160
august 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-205
september 206-215 | 216-230 | 231-241
október 242-250 | 251-260 | 261-270
november 280-306 | 307-308
december 309-337 | 338-346

NP UpP

január |
február |
marec |
apríl |
máj |
jún |
júl |
august |
september |
október |
november 1-23
december 24-28

NP EZS

január |
február |
marec |
apríl |
máj |
jún |
júl |
august |
september 1-5
október |
november |
december |

FAKTÚRY – 2019

NP ŠTANDARDY

– 1/19
– 2/19
– 3/19
– 4/19
– 5/19
– 6/19
7/19 –
8/19 –
9/19 – Faktúry NP [01-05]
10/19 – Faktúry NP [06-23]
11/19 – Faktúry NP [24-43]
12/19 – Faktúry NP [44-80]