Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v záujme podpory a zlepšovania zdravotného stavu klientov je možné za dodržania protiepidemických opatrení povoliť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva) a činnosť rehabilitačných stredísk s ambulantnou formou. 

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby platia všeobecné protiepidemické opatrenia, platné pre otvorené prevádzky, samozrejme, pri zohľadnení špecifických podmienok týchto zariadení.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné:

  • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
  • obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,
  • zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,
  • uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch. 

Úrad verejného zdravotníctva SR spolupracoval pri zmene opatrenia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.