Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov.

Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a staršieho školského veku). Poskytnúť niekoľko rád, ako by mali školskí psychológovia nadviazať a viesť rozhovor s dieťaťom v jednotlivých vývinových obdobiach, ako aplikovať krízovú intervenciu pri individuálnom sedení s dieťaťom/rodičom. Nasmerovanie na spoluprácu s inými odbornými zamestnancami z CPPPaP. Webinár bude prepojením teórie s praxou, v spojení s krátkymi kazuistikami.

Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím