Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci.
2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: sociometria, párové porovnávanie, hodnotiace stupnice, plebiscit náklonnosti a odporu
3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: informovanie o výsledku, budovanie pozitívnej triednej klímy.

Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím