Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou.
2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: Hádaj kto?, projektívne využitie stavebníc, projektívne kresebné metódy
3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: posilnenie pozitívnej triednej klímy, práca s nežiadanými prejavmi správania, poskytovanie spätnej väzby, zapojenie rodičov.

Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím