Aktuality
Aktuality2021-01-20T14:07:33+01:00
Na základe rozhodnutia Vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením Covid 19
bude DCVV zatvorené do 5.2.2021.
Prosíme rodičov, aby v prípade potreby komunikovali s pracovníkmi DCVV výhradne elektronicky. Mailové kontakty pracovníkov DCVV nájdete TU.

Ako pomôcť rodičom v náročnom lockdowne?

„Je v poriadku, keď ako rodičia cítime, že v tomto náročnom období už nevládzeme,“ potvrdzuje psychologička Alena Kopányiová. Ako si môžeme pomôcť a ako nám môžu pomôcť odborníci? Počúvajte aktuálny podcast Nahlas o deťoch. odpovedá: Alena Kopányiová pýta sa: Darina Mikolášová

January 25th, 2021|Tags: , |

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa stala praktickou a bezpečnou...s týmto nástrojom vás oboznámime počas tohto webinára. Bližšie informácie sa už teraz môžete dozvedieť TU: FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér Dátum: 28.1.2021 Čas: 13:30 (60 min.) Lektorka: Zdenka Králiková Webinár je [...]

January 21st, 2021|Tags: , |

Odborne na slovíčko: Procesné štandardy – čo je ich cieľom?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy a pre koho je určené metodické usmernenie? Počúvajte v prvom podcaste Odborne na slovíčko. odpovedá obsahová manažérka NP Štandardy Paulína Selecká pýta sa Darina Mikolášová

January 20th, 2021|Tags: , |

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí?

Naše deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené a my rodičia sa budeme opäť trápiť pri dištančnom vzdelávaní našich detí. V našom novom podcaste sa dozviete, že: Žiaci prišli o svoje pracovné návyky a režim dňa, ktorý mali vytvorený. Deti sa stávajú apatickými, strácajú pracovné návyky. Zaznamenali sme zvýšený výskyt depresívnych prejavov u mládeže ako dôsledok izolácie

January 18th, 2021|Tags: , |

Chceme pri vás byť ešte bližšie!

Ak ste rodičom, ktorý  potrebuje v tejto náročnej situácii poradiť, sme tu pre vás! Napíšte nám na: potrebujem-poradit@vudpap.sk Poradiť s našimi odborníkmi sa môžete aj telefonicky počas pracovných dní (od 9.30-16.00) na čísle 0910 234 860 (PO-PIA psychológ) a 0910 361 252 (UT-STR špeciálny pedagóg). Rady, ako zvládať  náročné situácie  v tomto období, ponúkame aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch (spotify, google, iTunes, soundcloud). Vedeli ste, že sa k nám môžete objednať aj online? [...]

January 17th, 2021|

Tlačová správa – Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

January 16th, 2021|Tags: , , |

Rozbiehame nový podcastový kanál „Odborne na slovíčko“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom “Odborne na slovíčko”. Na rozdiel od už známeho podcastu Nahlas o deťoch, ktorý je prevažne určený rodičom, sa tentokrát zameriame  na odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie pracujúcich v školách, v školských zariadeniach, resp. v poradenských zariadeniach. O cieľoch a obsahu „Odborne na slovíčko“ sme sa porozprávali s Karolínou Kurnickou, psychologičkou a zároveň projektovou manažérkou NP Usmerňovať pre prax [...]

January 15th, 2021|Tags: , , |

Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál. STIAHNUŤ

January 15th, 2021|Tags: , |

Webinár – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a gramatickej stavby reči. Kvalitná a efektivna príprava detí na osvojovanie si gramotnosti. rozvoj čitateľských a pisateľských kompetencií prístupný pre každé dieťa vzhľadom na jeho potreby a vývinový potenciál to bude obsahom tohto webinára. Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina Dátum: 21.1.2021 Čas: 13:30 (60 min.) Lektorka: prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc. Webinár je určený [...]

January 14th, 2021|

Webinár – Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov

Cieľom webináru je umožniť účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností, riešení aktuálnych problémov a nápadov pri práci so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v podmienkach dištančného vzdelávania. Webinár bude prebiehať formou diskusie a preto záznam z neho nebude zverejnený. Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov Dátum: 20.1.2021 Čas: 13:30 (90 min.) Lektori: PhDr. Jana Vernarcová, PhD., PaedDr. Erik Papp Webinár je určený pre začínajúcich školských psychológov. Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1Veg--e9jRMV4vbTi1Lx9egDt5b2DsDZNue8yu3JU8lg/edit

January 13th, 2021|

Webinár #45 – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac. 1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu) 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality života diabetika, jeho sociálnych vzťahov, sebaúcty a tiež miery distresu 3. Dôležitosť duševnej pohody u diabetika a úloha odborného zamestnanca/učiteľa [...]

January 13th, 2021|Tags: |

Dištančné vzdelávanie, Noviny TV JOJ

Dištančné vzdelávanie, Noviny TV JOJ, 3.1.2021, cca 20.minúta Psychológovia upozorňujú na to, že dištančné vzdelávanie určite nie je náhradou klasického vzdelávania. Žiaci potrebujú školu aj pre sociálne kontakty. Pozrite si reportáž TV JOJ, v ktorej sa vyjadrujú Bronislava Kundrátová  a Beata Sedlačková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

January 13th, 2021|Tags: , |

Náročný lockdown – ako ho zvládnuť?

Po prvý raz v novom roku sa vám prihovárame z podcastu Nahlas o deťoch. Dozviete sa v ňom, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. odpovedá psychologička Katarína Nagy Pázmany pýta sa Darina Mikolášová

January 11th, 2021|Tags: , |
Load More Posts

Categories

Go to Top