Aktuality
Aktuality2021-05-07T20:26:27+02:00
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 361 252.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49, 0910 186 698 alebo cez online objednávkový formulár TU.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Na slovíčko s ambasádorkou o Multidisciplinárnom prístupe

V lete Vám prinášame rozhovory s ambasádorkami a ambasádormi Národného projektu Štandardy. Prvým z tejto série je rozhovor s Oľgou Okálovou, sociálnou pracovníčkou a špeciálnou pedagogičkou. V rozhovore sa dozviete čo rozumieme pod pojmom multidisciplinárna spolupráca, aké sú jej formy a čo je úlohou koordinátora multidisciplinárneho prístupu. odpovedá Oľga Okálová pýta sa Darina Mikolášová

August 4th, 2021|

Ako pripraviť na školu budúceho prváčika?

V dnešnom Nahlas o deťoch sa budeme venovať podnetu našej poslucháčky Martiny. Prosí nás, aby sme sa venovali budúcim prváčikom. Najmä tomu, na čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, prípadne na čo dávať pozor. odpovedá psychologička Eva Smiková  pýta sa Darina Mikolášová

August 2nd, 2021|

Vyšlo augustové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

Dozviete sa o náplni a výsledkoch práce našich výskumných pracovníkov v 2. štvrťroku 2021, výskumnú sekciu uzatvárajú novinky z digitálneho sveta počas a po období pandémie. Ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho prístupu prináša tím národného projektu „Štandardy“. Nové číslo nášho časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti je venované deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a predprimárnemu vzdelávaniu. Vychádza už tento mesiac. Nechýbajú naše podcasty pre laickú i odbornú verejnosť, informácie o webinároch [...]

August 2nd, 2021|

Supervízia

Supervízia je významnou súčasťou procesu kontinuálneho osobného a profesijného rozvoja pomáhajúcich profesií a tvorí podmienku kvality poradenských služieb poskytovaných v systéme výchovného poradenstva a prevencie. V dnešnou podcaste si môžete vypočuť rozhovor s internými expertami Petronelou Blahovcovou a Dagmar Bellovou o tom čo je supervízia a aké sú jej funkcie. odpovedá Petronela Blahovcová a Dagmar Bellová pýta sa Darina Mikolášová

July 28th, 2021|

Prichádza príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu prístupu

Spolu s rozširovaním tímov na školách o odborných zamestnancov (školské podporné tímy) prichádza príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu prístupu. Dokument „Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument „Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení a nových foriem pomoci a zároveň slúži aj ako podnet na spoluprácu a vlastný profesijný a [...]

July 27th, 2021|

Prečo lekári evidujú nárast detských intoxikácií?

„Pribúda prípadov, keď nám deti povedia, že si chceli po požití alkoholu a liekov vziať život a mrzí ich, že sa im to nepodarilo, lebo sme ich zachránili,“ hovorí v podcaste Nahlas o deťoch primár urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb – MUDr. Marcel Brener. Reakcie rodičov sú podľa neho rôzne. „Väčšina sa o dieťa bojí,  máme však aj prípady, keď nám rodič v telefóne povie, aby sme sa [...]

July 26th, 2021|

Prinášame ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho prístupu!

Dve praxe sa týkajú ranej starostlivosti o dieťa so zaostávaním vo vývine a o dieťa s telesným postihnutím, ktoré je začleňované do materskej školy. Prečítať si môžete aj dobrú prax k separačnej úzkosti v ranom veku (využitie terapie hrou) a dobrú prax k vytváraniu podmienok pre intelektovo nadaného žiaka. Tieto dobré praxe nájdete v spodnej časti stránky.

July 23rd, 2021|

Ukončili sme vzdelávacie bloky v rámci programu „Koordinátori školských podporných tímov“

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ realizoval od mája 2021 vzdelávanie „Koordinácia školských podporných tímov“. 82 účastníkov z celého Slovenska absolvovalo 75 hodín vzdelávania a pripravuje sa na záverečné prezentácie na tému „Školský podporný tím v našej škole“ a ústne skúšky, ktoré sa budú konať posledný septembrový týždeň. Účastníci v spätných väzbách ocenili uvedomenie si potenciálu tímovej spolupráce a zistenie rozsahu a variability možností ako spoločne pracovať v prospech rozvoja detí. Výmena pracovných skúseností v tíme [...]

July 22nd, 2021|

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

Cieľom výskumu je zistenie dopadu pandémie a protipandemických opatrení na rad psychických faktorov respondentov rôzneho veku. V aktuálnom výskume sme získali dáta od vzorky až 1600 respondentov diferencovaných nasledovne: rodičia, deti ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl. Zisťované boli premenné ako depresia, úzkosť, well-being, osamelosť, stres, rodinný stres, závislosť na smartfónoch, strach a obavy z Covid-19, narušenie životného režimu a nominálne premenné súvisiace s sociodemografickými údajmi respondentov a údajmi spojených s [...]

July 21st, 2021|

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne ciele a podporovať žiakov v sociálne užitočnom správaní. Povieme si tiež o povzbudzovaní ako užitočnej intervencie na získanie žiakov pre spoluprácu. odpovedá Barbora Petrisková pýta sa Darina Mikolášová

July 21st, 2021|

Ako povedať deťom, že sa rozchádzame?

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Podľa nej majú rozchod aj rozvod výrazný dopad na psychiku dieťaťa. Deti často obviňujú seba, že sa rodičia rozchádzajú preto,  že sa zle správali a neboli poslušné. Vypočujte si náš nový podcast. odpovedá Ľubica Kövérová pýta sa Darina [...]

July 19th, 2021|

4 chybné ciele v správaní žiaka

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka, spôsob ako porozumieť tomuto správaniu a reagovať na neho takým spôsobom, aby sme zastavili dosahovanie chybných cieľov. odpovedá Barbora Petrisková pýta sa Darina Mikolášová

July 14th, 2021|

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

Kvalitné vzdelávanie a rovnocenný prístup – to sú základné piliere inkluzívneho vzdelávania. Konkrétne strategické ciele inklúzie sú súčasťou plánovaných zmien v rámci Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčový dokument na ďalšie desaťročie pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri jeho tvorbe stoja všetci aktéri inkluzívneho vzdelávania a rezort školstva zohľadňuje aj problémy a návrhy riešení z praxe.               

July 13th, 2021|

Budeme namiesto známkovania hodnotiť v školách slovne?

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o zaujímavom výskume slovného hodnotenia, ktoré prišlo do našich škôl s pandémiou a dištančným vyučovaním. odpovedá Veronika Pekárová pýta sa Darina Mikolášová

July 12th, 2021|

Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch a metodických príručkách

Na národnom projekte „Usmerňovať pre prax“ pracuje kolektív expertov, ktorí využívajú svoje teoretické a najmä praktické skúsenosti pri nastavovaní procesov celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch, metodických príručkách a spolupracovať pri tvorbe obsahov vzdelávaní, ktoré pomôžu rozvoju odborných a pedagogických zamestnancov na celom Slovensku.

July 9th, 2021|
Load More Posts

Categories

Go to Top