Aktuality2022-01-11T13:23:07+01:00
Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Detské centrum pre vzdelávanie a výskum začína od 27.9.2021 pracovať v režime OTP (https://automat.gov.sk). Pri vstupe do budovy je potrebné preukázať sa buď dokladom o kompletnom zaočkovaní, výsledkom testu alebo dokladom o prekonaní ochorenia rodiča alebo dieťaťa od 12 rokov.

Ďakujeme za porozumenie.

Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 361 252.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49, 0910 186 698 alebo cez online objednávkový formulár TU.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Webináre pre školských logopédov a logopédov v poradenských zariadeniach

Ďakujeme za veľký záujem o cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ. Kapacita väčšiny webinárov sa za 3 dni zaplnila. Ešte stále sa môžete prihlásiť na sériu webinárov pre školských logopédov a logopédov v poradenských zariadeniach, ktoré vás oboznámia s kompetenciami školského logopéda a logopéda, možnosťami logopedickej diagnostiky a terapie v školskom prostredí. Navyše v nich začínajúci logopédi získajú podporu vďaka priestoru na zdieľanie vlastných príkladov formou konzultačných webinárov. Pozor, webináre začínajú už 2.2.-10.2. 2022, prihláste sa čo najskôr na TOMTO [...]

January 25th, 2022|

Počuli ste už o programe Buddy? – 2. časť

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny, ktorými sú bývalé detské domovy. Ako deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodinách, pomáha program Buddy? Hovoríme v podcaste Nahlas o deťoch so psychológom Matejom Borovským. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá Matej Borovský

January 24th, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre Vás cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ, prihlasujte sa čo najskôr – webináre začínajú už vo februári, kapacita je obmedzená!

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ v materských, základných a stredných školách a školských logopédov a logopédov pracujúcich v poradenských zariadeniach. Vzhľadom na opakujúci sa záujem sme sa rozhodli vytvoriť tento priestor na profesijný rozvoj a kvalitnú podporu týmto kategóriám OZ/PZ v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Prihlasovanie pre jednotlivé kategórie OZ a PZ nájdete na TOMTO ODKAZE. Pozor, webináre začínajú už 2.2.-10.2. 2022, prihláste sa čo najskôr. Link: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/webinare-pre-zacinajucich-oz-pz/

January 21st, 2022|

Webinár #69 – Diagnostika a Terapia rodiny

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Diagnostika a Terapia rodiny”. Účastníci/čky webinára sa dozvedia o možnostiach diagnostiky a terapie rodiny v zmysle pripravovaných štandardov práce odborných zamestnancov . Zároveň sa obe lektorky podelia o vlastné skúsenosti, získané počas svojej výskumnej a empirickej praxe a poskytnú aj krátku video-ukážku. Rady tiež zodpovedia otázky, ktoré im v chate položia účastníci/účastníčky podujatia. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť [...]

January 21st, 2022|

Zverejňujeme novú podstránku k téme šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie sú fenomény, ktoré sú súčasťou života mnohých detí, žiakov, rodičov, ale aj odbornej práce pedagógov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej a laickej verejnosti o tento druh rizikového správania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie mu venuje kontinuálnu pozornosť či už vo výskumoch, podcastoch, vzdelávacích aktivitách, webinároch, pripravuje metodiky a príručky pre odborníkov, ako realizovať preventívne aktivity alebo účinnú intervenciu. Aby [...]

January 21st, 2022|

Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb Na TOMTO ODKAZE môžete nominovať štátne aj súkromné CPPPaP aj CŠPP už len dnes 20.1.2022 do 18:00!

January 20th, 2022|

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Lektorky predstavia príručky BOUNCE a na praktických príkladoch predvedú ich možné využitie v školskom prostredí. Webinár je taktiež zameraný na podporu odborných a pedagogických zamestnancov a zmiernenie ich obáv pri práci s týmito náročnými témami. Webinár pozostáva z úvodného stretnutia (90 min), samostatnej práce účastníkov pri aplikácii získaných poznatkov do praxe [...]

January 20th, 2022|

Aktuálne informácie k transformácii poradenského systému

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia, pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra. Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa vám za časový sklz, veríme však, že povedie k o to kvalitnejšiemu a aj pre vás prínosnejšiemu výsledku. Návrh znenia podporných úrovní, bol v decembri zaslaný na vnútorné pripomienkovanie. Zapracovávanie pripomienok z MŠVVaŠ SR a ďalších priamo riadených organizácií a diskusie k pripomienkam spôsobili spomínané omeškanie. Zároveň tento dôsledný proces pripomienkovania zabezpečuje väčšiu prehľadnosť [...]

January 19th, 2022|

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

January 19th, 2022|

Krízová intervencia a prevencia na školách a v poradenských zariadeniach

Dnešný diel podcastu odborne na slovíčko je reakciou na nedávnu udalosť v Miloslavove. S našou hostkou psychologičkou Zuzanou Vojtovou, ktorá bola minulý týždeň priamo prítomná na rade školy v Miloslavove, budeme hovoriť o krízovej intervencii a prevencii na školách, ktoré predstavujú nevyhnutné nástroje k tomu, aby sme podobným udalostiam dokázali v budúcnosti predchádzať. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá Zuzana Vojtová

January 19th, 2022|Tags: , |

Počuli ste už o programe Buddy?

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny, ktorými sú bývalé detské domovy. Ako deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodinách, pomáha program Buddy? Hovoríme v podcaste Nahlas o deťoch so psychológom Matejom Borovským. pýta sa Darina Mikolášová odpovedá Matej Borovský

January 17th, 2022|Tags: , |

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom straty sluchu   komplexná starostlivosť o klientov  o klientov s kochleárnym implantátom,  intenzívna sluchovo-rečová  výchova,  špeciálnopedagogická pomoc pri vzdelávaní dieťaťa so sluchovým postihnutím v bežnej materskej, základnej,    strednej škole, poradenstvo pri výbere kompenzačných pomôcok  starostlivosť o klientov s viacnásobným postihnutím,  komplexná [...]

January 17th, 2022|

Vyšlo januárové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

Nové číslo nášho newslettera prináša informácie o priebehu výskumu v našom Detskom centre pre vzdelávanie a výskum, ponúka možnosť vyskúšať si na sebe Dotazník životnej spokojnosti i príležitosť zistiť viac o inšpiratívnom návrhu z našej dielne a projekte, ktorého výstupy pomáhajú učiteľkám materských škôl. Pripomíname, že možnosť nominovať poradňu, ktorá získa špeciálne ocenenie za výnimočný prínos počas pandémie, máte už len do 20.1.2022. Neváhajte a využite tiež príležitosť registrovať sa [...]

January 17th, 2022|

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb Na TOMTO ODKAZE môžete nominovať štátne aj súkromné CPPPaP aj CŠPP [...]

January 14th, 2022|

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt týchto porúch súvisí aj s dostupnosťou liečby, ale najmä ochotou vyhľadať odborníka. Psychické problémy sú stále pre veľa ľudí tabuizovaná téma, často asociovaná s výraznou stigmatizáciou, čo zásadne limituje prístup k liečbe. Cieľom príspevku je analyzovať dôvody a bariéry, ktoré mladí ľudia vnímajú ako prekážky pri oslovení odborníkov [...]

January 13th, 2022|

Categories

Go to Top