Aktuality
Aktuality2021-05-07T20:26:27+02:00
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 361 252.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49, 0910 186 698 alebo cez online objednávkový formulár TU.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Prinášame ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho prístupu!

Dve praxe sa týkajú ranej starostlivosti o dieťa so zaostávaním vo vývine a o dieťa s telesným postihnutím, ktoré je začleňované do materskej školy. Prečítať si môžete aj dobrú prax k separačnej úzkosti v ranom veku (využitie terapie hrou) a dobrú prax k vytváraniu podmienok pre intelektovo nadaného žiaka. Tieto dobré praxe nájdete v spodnej časti stránky.

23 júla, 2021|

Ukončili sme vzdelávacie bloky v rámci programu „Koordinátori školských podporných tímov“

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ realizoval od mája 2021 vzdelávanie „Koordinácia školských podporných tímov“. 82 účastníkov z celého Slovenska absolvovalo 75 hodín vzdelávania a pripravuje sa na záverečné prezentácie na tému „Školský podporný tím v našej škole“ a ústne skúšky, ktoré sa budú konať posledný septembrový týždeň. Účastníci v spätných väzbách ocenili uvedomenie si potenciálu tímovej spolupráce a zistenie rozsahu a variability možností ako spoločne pracovať v prospech rozvoja detí. Výmena pracovných skúseností v tíme [...]

22 júla, 2021|

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

Cieľom výskumu je zistenie dopadu pandémie a protipandemických opatrení na rad psychických faktorov respondentov rôzneho veku. V aktuálnom výskume sme získali dáta od vzorky až 1600 respondentov diferencovaných nasledovne: rodičia, deti ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl. Zisťované boli premenné ako depresia, úzkosť, well-being, osamelosť, stres, rodinný stres, závislosť na smartfónoch, strach a obavy z Covid-19, narušenie životného režimu a nominálne premenné súvisiace s sociodemografickými údajmi respondentov a údajmi spojených s [...]

21 júla, 2021|

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne ciele a podporovať žiakov v sociálne užitočnom správaní. Povieme si tiež o povzbudzovaní ako užitočnej intervencie na získanie žiakov pre spoluprácu. odpovedá Barbora Petrisková pýta sa Darina Mikolášová

21 júla, 2021|

Ako povedať deťom, že sa rozchádzame?

„To, že sa rozchádzate, nikdy neoznamujte deťom sami. Počkajte si na vhodnú chvíľu, aby ste im to mohli povedať v pokoji obaja,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Podľa nej majú rozchod aj rozvod výrazný dopad na psychiku dieťaťa. Deti často obviňujú seba, že sa rodičia rozchádzajú preto,  že sa zle správali a neboli poslušné. Vypočujte si náš nový podcast. odpovedá Ľubica Kövérová pýta sa Darina [...]

19 júla, 2021|

4 chybné ciele v správaní žiaka

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka, spôsob ako porozumieť tomuto správaniu a reagovať na neho takým spôsobom, aby sme zastavili dosahovanie chybných cieľov. odpovedá Barbora Petrisková pýta sa Darina Mikolášová

14 júla, 2021|

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

Kvalitné vzdelávanie a rovnocenný prístup – to sú základné piliere inkluzívneho vzdelávania. Konkrétne strategické ciele inklúzie sú súčasťou plánovaných zmien v rámci Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčový dokument na ďalšie desaťročie pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri jeho tvorbe stoja všetci aktéri inkluzívneho vzdelávania a rezort školstva zohľadňuje aj problémy a návrhy riešení z praxe.               

13 júla, 2021|

Budeme namiesto známkovania hodnotiť v školách slovne?

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o zaujímavom výskume slovného hodnotenia, ktoré prišlo do našich škôl s pandémiou a dištančným vyučovaním. odpovedá Veronika Pekárová pýta sa Darina Mikolášová

12 júla, 2021|

Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch a metodických príručkách

Na národnom projekte „Usmerňovať pre prax“ pracuje kolektív expertov, ktorí využívajú svoje teoretické a najmä praktické skúsenosti pri nastavovaní procesov celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch, metodických príručkách a spolupracovať pri tvorbe obsahov vzdelávaní, ktoré pomôžu rozvoju odborných a pedagogických zamestnancov na celom Slovensku.

9 júla, 2021|

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 2

V ďalšom diely podcastu o PCA prístupe si povieme o tom ako pracovať s emóciami, čo prakticky znamená byť kongruentný, ako a prečo pochopiť dieťa práve tam, kde je a o sile akceptácie a empatického porozumenia. odpovedá Lucia Lenická pýta sa Darina Mikolášová

7 júla, 2021|

Na národnom projekte „Usmerňovať pre prax“ je voľná pozícia Odborného asistenta pre štandardizáciu diagnostických nástrojov!

Prihláste sa už dnes a pracujte so špičkovými výskumníkmi, získajte expertné vedomostí z oblasti metodológie a štatistiky, a podieľajte sa na tvorbe jedinečných výstupov - psychodiagnostických testov.

6 júla, 2021|

Vyberáte letný tábor na poslednú chvíľu?

„Najdôležitejšie je, aby dieťa šlo do letného tábora dobrovoľne. Mali by ste ho vyberať spolu. Nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho chcete odložiť,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ľubica Kövérová. Pozývame vás započúvať sa do ďalšieho podcastu Nahlas o deťoch. odpovedá psychologička Ľubica Kövérová pýta sa Darina Mikolášová

6 júla, 2021|Tags: , |

Vyšlo júlové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

Milá kolegyňa, milý kolega, zverejňujeme júlové vydanie nášho newslettra. Čo je jeho obsahom? Nájdete v ňom informáciu o pripravovaných konferenciách Dieťa v ohrození a 3×KAM, ako aj obsah čerstvo vydaného čísla nášho odborného časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý si v dohľadnej dobe budete môcť objednať. Tím národného projektu „Štandardy“ zverejnil „Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga“ a realizuje vzdelávanie „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v školách“, do ktorého ďalších [...]

2 júla, 2021|

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 1

Dnešný podcast budeme prvým dielom rozhovoru s Luciou Lenickou psychologičkou a internou expertkou pre VÚDPaP o PCA prístupe k deťom. Priblížime si hlavné myšlienky psychologického prístupu, ktorého autorom je Carl Rogers a spomenieme metódy, ktoré sa dajú v tomto prístupe využiť pri práci so žiakmi a deťmi v škole či v poradenskom zariadení. odpovedá Lucia Lenická pýta sa Darina Mikolášová

1 júla, 2021|

Výsledky vzdelávania – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve na školách

Naše akreditované inovačné vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 úspešne absolvovalo  až 455 účastníkov zo všetkých regiónov Slovenska. Medzi absolventmi sú pedagogickí a odborní zamestnanci materských škôl, oboch stupňov základných škôl a gymnázií: učitelia, špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, výchovní a kariéroví poradcovia, aj mnohí riaditelia. Výrok1: "Toto vzdelávanie bolo pre mňa neuveriteľne obohocujúce. Uvítala by som len častejšie podobné vzdelávania." Výrok2: "Super lektori, odbornosť, výborné aktivity, úžasní účastníci vzdelávania, veľmi rád som sa zúčastnil." Výrok3: "Výborný [...]

30 júna, 2021|
Load More Posts

Categories

Go to Top