Aktuality2022-02-28T13:03:51+01:00
Na súčasnú situáciu ohľadom vojenského útoku na Ukrajinu reaguje aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Opäť chce pomáhať rodičom a učiteľom aj na diaľku.

V súvislosti s dopadom situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť s telefonickou podporou pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom.

„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácií o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania.  Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môžu prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť aktivuje linku pomoci:

VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

Tá je k dispozícii rodičom, učiteľom ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu odborníka.

Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia

Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Ponúkame vám druhé tohtoročné číslo nášho časopisu Dieťa v centre odbornej pozornosti

Prvé aj druhé špeciálne číslo časopisu Dieťa v centre pozornosti je reakciou VÚDPaP-u na aktuálne spoločenské dianie – venovali sme ich vojne na Ukrajine. Vychádzajú z potreby VÚDPaP-u hovoriť o tom, ako vojna vplýva na psychické zdravie detí, ako môžeme deťom pomôcť my všetci – rodičia, odborní zamestnanci, učitelia. Zhrnuli sme pre vás a vydávame informácie venujúce sa tejto téme, pochádzajúce z radov našich odborných zamestnancov. . Všetky čísla časopisov nájdete TU: [...]

20 mája, 2022|

Využitie kresbových techník v psychodiagnostike

Hosťom v dnešnom podcaste Odborne na slovíčko je psychológ Robert Tomšik, ktorý nám porozpráva o využití kresbových techník v psychodiagnostike. Na túto tému následne nadviažeme aj v ďalších častiach podcastov, v ktorých sa budeme venovať jednotlivým kresbovým technikám podrobnejšie. V dnešnej úvodnej časti si môžete vypočuť o tom, aký význam majú projektívne metódy v psychodiagnostike, či sú kresbové techniky dostatočne výpovedné a pýtať sa budeme aj na to, či je možné kresbové techniky využívať ako dostatočne relevantné pre uskutočnenie diagnostických [...]

18 mája, 2022|Tags: , |

Čo potrebujete vedieť k zápisu do škôlky?

V našom podcaste sme sa už zápisu do materských škôl venovali, tentokrát sa chceme sústreďovať najmä na praktické informácie. Čo nám radí predškolská a špeciálna pedagogička, ktorá je zároveň vedúcou úseku Integrovanej skupiny detí predškolského veku (ISKA)? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: špeciálna pedagogička Mgr. Jana Kružliaková

16 mája, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme ďalšie dokumenty na tému potrieb OZ a PZ v kontexte metodických činností

V rámci analýzy ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní zverejňujeme ďalšie dva dokumenty zamerané na potreby zložiek systému poradenstva a prevencie v kontexte metodických činností. Dokument „Analýza potrieb odborných a pedagogických zamestnancov na školách vo vzťahu k poradenským zariadeniam“ – prezentuje výsledky dotazníka, v rámci ktorého boli zisťované potreby pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich na školách vo vzťahu k poradenským zariadeniam (v kontexte metodického usmerňovania a metodickej podpory). Výsledky obsahujú aj informácie o tom, kde PZ a [...]

13 mája, 2022|

Čaká vaše dieťa zápis do škôlky?

Nástup do materskej školy je prvým veľkým míľnikom v živote dieťaťa. Podľa psychologičky Mgr. Beáty Sedláčkovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  ide o skúšku z odlúčenia, na ktorú by sme mali dieťa postupne pripravovať. Ako priznala v podcaste Nahlas o deťoch, „z dieťaťa sa stáva samostatná bytosť, ktorá si hľadá svoje miesto v kolektíve rovesníkov. Učí sa správnej interakcii s prvou autoritou vo svojom živote – pani učiteľkou. Učí sa aj to, ako [...]

12 mája, 2022|Tags: |

Prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie COVID-19

V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko budeme opäť hovoriť o výskumných výstupoch, ktoré sa realizovali na VÚDPaP-e. Tentokrát sa budeme rozprávať so psychologičkou Veronikou Pekárovou. Priblíži nám prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie  COVID-19.  Dozviete sa, čo pandémia znamená pre študentov stredných a vysokých škôl, a prečo je dôležité pri výskume upriamiť pozornosť na tieto skupiny. Podobne, ako v minulom podcaste, aj dnes budeme hovoriť o tom, čo by mohlo byť na základe výskumných zistení odporúčaním [...]

12 mája, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme ďalšie 4 odborné postupy a 1 skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi

Prečítať a stiahnuť si ich môžete na TOMTO ODKAZE. Medzi „Odborné postupy“ sme pridali dokumenty: Raná starostlivosť – diferenciálna diagnostika PAS. Starostlivosť v špecializovanom centre poradenstva Tento odborný postup navrhuje, akým spôsobom môžu byť pri diferenciálnej diagnostike dieťaťa s PAS a NKS prerozdelené kompetencie jednotlivých odborníkov vnútri rezortu školstva – v rámci multidisciplinárneho tímu (MDT) poradenského zariadenia, ale tiež medzirezortne – vo vzťahu k odborníkom rezortu zdravotníctva a rezortu práce sociálnych [...]

11 mája, 2022|

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

Posledný zo série online workshopov je zameraný na uvedomenie si svojho prežívania, postoja a prístupu na ceste k dosahovaniu cieľov alebo plnenia úloh. Účastníkom prinesie nadhľad, inšpiráciu a podporu pri hľadaní ďalších možností posilnenia cez pohľad 3 vašich spriaznených radcov. Zároveň cez obrazy upevníme odhodlanie preniesť do svojho života techniky a fungujúce mechanizmy posilnenia. . Zažite viac podobne inšpiratívnych aktivít, prihláste sa ešte dnes do posledných kôl vzdelávania Inovatívne prvky [...]

9 mája, 2022|

Zapísali ste už dieťa do škôlky?

Nástup do materskej školy je prvým veľkým míľnikom v živote dieťaťa. Podľa psychologičky Mgr. Beáty Sedláčkovej ide o skúšku z odlúčenia, na ktorú by sme mali dieťa postupne pripravovať.  Často sa však stáva, že zápis do škôlky zvládajú horšie samotní rodičia. Čo s tým? Počúvajte v našom podcaste. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedláčková

9 mája, 2022|Tags: , |

Voľné pozície – Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní a Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

Prihláste sa do výberového konania na pozície: Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní  Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

6 mája, 2022|

Webinár – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

Pozývame vás na webinár určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na tému Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie. Obsahom webinára budú diagnostické kategórie NZRR, diagnostické oblasti a diagnostické nástroje NZRR, vyhodnotenie získaných dát, najnovšie normatívne údaje pre slovenskú populáciu, voľba terapeutických cieľov a metód, prehľad terapeutických metód – základná charakteristika. Počas webinára [...]

5 mája, 2022|

Prežívanie rodičov a detí počas pandémie ochorenia COVID-19

Dnes sa v podcaste Odborne na slovíčko budeme venovať zisteniam z výskumného výstupu VÚDPaP o prežívaní rodičov a detí počas pandémie ochorenia COVID-19. Dozviete sa, čo predstavuje pandémia pre rodičov, ich deti, rodinu ako celok a prečo je dôležité túto tému skúmať. V podcaste sa budeme rozprávať aj o tom, aké dopady na duševné zdravie detí zanechala pandémia a čo by mohlo byť na základe zistení z prezentovaného výskumu odporúčaním do praxe pre odbornú verejnosť (v kontexte pandémie, [...]

4 mája, 2022|Tags: , |

Newsletter 5/2022

Vyšlo nové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate? Informujeme o zverejnení skúseností multidisciplinárneho prístupu z praxe zamerané na podporu detí s odlišným materinským jazykom. Tím projektu „Štandardy“ realizuje individuálne aj skupinové konzultácie a zameriava sa na overenie obsahových štandardov s dôrazom na ich praktický dopad do každodennej praxe pre odborníkov v poradenskom systéme. Odštartovali sme program podpory a rozvoja Multidisciplinárnej spolupráce v praxi.  V mesiacoch máj až jún 2022 [...]

3 mája, 2022|

Prečo deti zámerne užívajú lieky?

Podľa psychologičky sa niektoré deti sebapoškodzujú preto, lebo necítia nič. Pri sebapoškodení cítia aspoň bolesť. Pediatri bijú na poplach - podľa nich stúpa počet detí, ktoré sa v posledných týždňoch otrávili liekmi. Fakt, že ide o takzvanú „paracetamolovú výzvu“ na internete, sa napokon nepotvrdil. Podľa psychologičky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Evy Smikovej si deti aj týmto spôsobom ubližujú, aby prostredníctvom fyzickej bolesti zabudli na bolesť duševnú. Ako uviedla [...]

2 mája, 2022|Tags: |

Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese?

Názov dnešného dielu podcastu Odborne na slovíčko je Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese? Touto časťou otvoríme sériu viacerých podcastov, v ktorých budeme venovať pozornosť výskumným výstupom VÚDPaP, ako i rôznym témam, ktorým sa venujú výskumní pracovníci pôsobiaci na VÚDPaPe a tak isto mimo neho, ako je to aj v prípade tohto dielu podcastu. O téme rodových stereotypov vo výchovno-vzdelávacom procese nám na úvod povie psychologička Alena Kopányiová, ktorá pracuje vo VÚDPaP viac, [...]

28 apríla, 2022|Tags: , , |

Categories

Go to Top