Aktuality
Aktuality2021-09-23T12:48:57+02:00
Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie Detské centrum pre vzdelávanie a výskum začína od 27.9.2021 pracovať v režime OTP (https://automat.gov.sk). Pri vstupe do budovy je potrebné preukázať sa buď dokladom o kompletnom zaočkovaní, výsledkom testu alebo dokladom o prekonaní ochorenia rodiča alebo dieťaťa od 12 rokov.

Ďakujeme za porozumenie.

Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailov: vudpap@vudpap.sk | potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 361 252.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49, 0910 186 698 alebo cez online objednávkový formulár TU.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Čo Vám môže priniesť multidisciplinárny prístup a odborné materiály, ktoré k nemu nájdete na našom webe?

Čo Vám môže priniesť multidisciplinárny prístup a odborné materiály, ktoré k nemu nájdete na našom webe? Zistite aj z tohto krátkeho videa! https://www.youtube.com/watch?v=gVLadE1bTa4

13 októbra, 2021|

Škola ako komunita

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Téma školskej komunity sa javí ako presahujúca hranice školského prostredia a jej korene sa dotýkajú tém celospoločenského fungovania. Téma školskej komunity má svoje miesto aj v rámci možností rozvoja zručností potrebných pre 21. storočie, napríklad najmä v oblasti čoraz aktuálnejšej témy klimatických zmien či budovania vzťahov. Hĺbka témy [...]

13 októbra, 2021|

Nominujte osobnosti poradenstva!

Hľadáme osobnosti poradenstva, ktoré v náročnom pandemickom období maximálne pomáhali deťom a ich rodinám. Nominujte ich do konca októbra na ocenenie OSOBNOSŤ PORADENSTVA 2020-2021 v dvoch kategóriách: OSOBNOSŤ PORADENSTVA  MLADÝ TALENT PORADENSTVA do 35 rokov  Vaše tipy čakáme tu: Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny 2020-2021 (google.com)

8 októbra, 2021|

Medzinárodná online konferencia 3xKaM

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku našej online študentskej konferencie 3xKAM sa môžeme tešiť na ďalší jej ročník. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v úzkej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe si pre vás opäť pripravil bezplatnú online konferenciu 3xKaM, ktorá začne už 11.novembra 2021. Konferencia prináša odborné a praktické poznatky, primárne pre študentky a študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov. Prihlásiť sa však môžu aj odborníci a odborníčky z [...]

7 októbra, 2021|

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a sebahodnotenie žiakov. Čím majú žiaci väčšiu dôveru vo vlastné schopnosti tým majú vyššiu tendenciu pracovať na úlohách s väčším úsilím a dané úlohy dokončiť. Výkon žiaka v škole je teda ovplyvňovaný nie len jeho schopnosťami ale aj tým, ako si [...]

7 októbra, 2021|

Otvárame ďalšie kolo vzdelávania „Koordinácia školských podporných tímov“ – prihláste sa do 15.10.2021

VÚDPaP pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) ďalšie kolo vzdelávania, prostredníctvom ktorého si účastníci osvoja zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí a žiakov na školách. Vzdelávanie je naplánované na obdobie november 2021 – jún 2022. Viac informácii o prihlasovaní a vzdelávaní nájdete na odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-skolskych-podpornych-timov/ Prihlasovací formulár: TU

6 októbra, 2021|

Multidisciplinárny prístup školského podporného tímu

Témou dnešného podcastu je multidisciplinárny prístup školského podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie súvislosti fungovania školského podporného tímu na škole, na to ako môže vyzerať spolupráca školského podporného tímu a učiteľa, či na to, aké sú základné princípy fungovania školského podporného tímu na škole. Na tieto a ďalšie otázky nám dnes odpovede prinášajú Zuzana Krnáčová a Barbora Ugorová. Ďalšie odborné materiály, podcasty a webináre k téme [...]

6 októbra, 2021|

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti?

Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie. Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie [...]

4 októbra, 2021|

Ako si poradiť s detskými úzkosťami?

„Nedávno som riešila úzkosti dieťaťa, ktorého obaja rodičia sú zdravotníci. Hoci sa doma snažia o COVIDE nehovoriť, dieťa má také nočné desy, že ho v noci nie je možné zobudiť. Raz susedia volali k rodine políciu, pretože dieťa tak kričalo, že si mysleli, že ho rodičia týrajú,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malík. Čo robiť, ak sa u dieťaťa prejavia úzkosti? Vypočujte si ďalší diel [...]

4 októbra, 2021|

Vyšlo októbrové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

Dozviete sa, prečo je dôležité rozvíjať u detí súcitné a sebasúcitné správanie a ako sa dokážu deti s poruchami autistického spektra adaptovať v bežnom živote. Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození sa bude tento rok konať v inom formáte, nebude chýbať galavečer oceňovania Osobnosti poradenstva, za ktorú máte možnosť zahlasovať do konca októbra. V súvislosti s nadchádzajúcou transformáciou poradenských zariadení bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oslovený MŠVVaŠ SR [...]

4 októbra, 2021|

Pripravujeme nový odborný portál, na ktorom nájdete materiály z portálu „Komposyt“

Nástroje a materiály pre odborných a pedagogických zamestnancov, ktoré boli dostupné na odbornom portáli VÚDPaP pod názvom Komposyt čoskoro sprístupníme na novej platforme. Aktuálne prebieha výber a zazmluvňovanie dodávateľa pre nové technické riešenie portálu. Všetky nástroje a materiály vám budú čoskoro (do konca októbra 2021) opätovne dostupné na novom portáli.  

1 októbra, 2021|

Zverejňujeme materiál „Manuál začínajúceho školského sociálneho pedagóga“ popisujúceho základné charakteristiky práce sociálneho pedagóga v škole

Venuje sa najčastejším činnostiam, s ktorými sa môže začínajúci sociálny pedagóg stretnúť v praxi. Uvádza praktické príklady a konkrétne činnosti v súlade s jeho kompetenčným profilom vo vzťahu ku všetkým aktérom edukácie. Analyzuje tiež spoluprácu sociálneho pedagóga s ďalšími subjektmi, ktoré môžu participovať pri riešení rôznych problémov, pričom sprostredkúva konkrétne príklady sociálno - pedagogickej činnosti, ako i možné riešenia niektorých problematických situácií v súlade s platnou legislatívou. Veríme, že po Manuáli siahnu i ďalší kolegovia z praxe, pretože im môže [...]

29 septembra, 2021|

Plánovanie činnosti školského podporného tímu

Témou dnešného podcastu je plánovanie činnosti školského podporného tímu. Budeme sa rozprávať o tom, kto všetko je členom školského podporného tímu a kto všetko sa má na plánovaní činnosti školského podporného tímu zúčastňovať, ako i o tom, čo všetko treba brať pri takomto plánovaní do úvahy. Odpovedať na tieto a ďalšie otázky bude Adam Škopp, školský pedagóg, ktorý pôsobí základnej škole. V kontexte spolupráce s VUDPaP sa spolupodieľal na zdieľaní dobrej [...]

28 septembra, 2021|

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spúšťa podstránku pre podporu multidisciplinárneho prístupu v praxi

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie od dnešného dňa spúšťa podstránku na podporu činností multidisciplinárnej spolupráce odborných zamestnancov na školách a v zariadeniach poradenstva a prevencie. Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k takým postupom a riešeniam, ktoré budú užitočné pre klienta. Jeho základom je prepojenie a koordinácia činnosti odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy. Je tak jednou zo zložiek, ktoré zabezpečujú účinnejšiu podporu pre [...]

28 septembra, 2021|
Load More Posts

Categories

Go to Top