Aktuality2022-06-06T14:42:28+02:00
Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Posledných 50 voľných miest do akreditovaného inovačného vzdelávania pre PZ a OZ v školách!

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, do konca augusta môžete prihlásiť svojich odborných a pedagogických zamestnancov do akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý je plne hradený z nákladov národného projektu „Štandardy“ a odporúča ho 97% z takmer tisícky jeho absolventov z celého Slovenska.

17 augusta, 2022|

Validácia psychodiagnostických nástrojov

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov na tému štandardizácie a validácie psychodiagnostických nástrojov. Budeme sa rozprávať so psychologičkou Ivanou Barqawi, ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

17 augusta, 2022|Tags: , |

Alkohol a deti – hovorme o jeho škodlivosti – 1. časť

O tom, že je alkohol škodlivý, počúvame zo všetkých strán. A hoci o škodlivosti alkoholu vedia aj deti, napriek tomu s  ním  často experimentujú. O tom,  ako vážne  môže alkohol poškodiť detský mozog, hovorí v našom podcaste psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jarmila Zsírosová

15 augusta, 2022|Tags: , |

Prinášame odborné postupy v téme: Dieťa s viacnásobným postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese

Problematika vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím je veľmi obsiahla. V úvode je potrebné porozumieť samotnému termínu viacnásobné postihnutie. Podľa Vašeka (2001, in Vančová, 2005) je viacnásobné postihnutie multifaktoriálne, multikauzálne a multisymptomaticky podmienený fenomén, ktorý je dôsledkom súčinnosti participujúcich postihnutí, či narušení. Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv. synergetický efekt, t.j. nová kvalita postihnutia – odlišná od jednoduchého súčtu postihnutí a narušení.

15 augusta, 2022|

Význam štandardizácie v psychodiagnostike

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, otvoríme sériu podcastov na tému štandardizácie a validácie meracích nástrojov. Upriamime pozornosť na to, ako môžu aktualizované a spoľahlivé meracie nástroje skvalitniť prácu pedagogických a odborných zamestnancov a tým pomôcť k lepšiemu porozumeniu a získaniu presnejšieho obrazu o dieťati či žiakovi.

10 augusta, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme 3 odborné postupy a 1 skúsenosť Multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi zamerané na Ranú starostlivosť

Dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti o deti s rizikovým vývinom v ranom veku je zdôrazňovaná už od konca 20. storočia. Obdobie od 0 do 3 rokov považujeme za významné z hľadiska rozvoja kognitívnych schopností, motoriky, komunikačných a sociálnych zručností. Je to obdobie vyžadujúce dostatok a rôznorodosť zmyslových, pohybových, sociálnych aj emočných podnetov, ktoré podporujú procesy zrenia a učenia. Zdravé dieťa ich väčšinou získava spontánne a samostatne. Deti s oneskoreným vývinom však [...]

9 augusta, 2022|

Budovanie pozitívneho sebaobrazu ako forma prevencie rizikového správania

Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Tento krát sa budeme rozprávať na tému budovania pozitívneho sebaobrazu ako formy prevencie rizikového správania so psychologičkou Karin Gálovou.

3 augusta, 2022|Tags: , |

Vyšlo nové číslo nášho časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

V novom čísle časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa dozviete tieto témy: Kvalitatívna analýza adaptácie na pobyt v detskom domove, vzťahu s rodičmi a súvislostí s aktuálnym partnerským vzťahom odchovancov detských domovov Vnímaná bezpečnosť v  rodinnom systéme ako protektívny faktor excesívneho používania online sociálnych médií AEPS – prístup prepájajúci diagnostické zistenia s intervenciou Třetí vlna v kognitivně- -behaviorální terapii. Nové směry Časopis si môžete objednať cez Objednávkový formulár VÚDPaP IES.

1 augusta, 2022|

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 2. časť

V našom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, týkajúcich sa prevencie rizikového správania u detí a žiakov. V druhej časti podcastu so psychológom Michalom Božíkom sa vrátime k téme prevencie problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier. Michal Božík je výskumným pracovníkom VÚDPaP-u a spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk. V tejto časti porozpráva viac o jednotlivých oblastiach digitálnych technológií, ako sú sociálne siete a videohry. Zameria sa na stratégie, pravidlá a aktivity, [...]

27 júla, 2022|Tags: , |

Rodič s narcistickou poruchou osobnosti

„Narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne sebahodnotenie,“ hovorí výskumný pracovník a metodológ Výskumného ústavu detskej psychológie PaedDr. Robert Tomšik, PhD. "Často sa stáva, že narcistické matky podsúvajú deťom pokazené alebo staré hračky. Robia to, aby sa deti identifikovali s tým, že niečo s nimi nie je v poriadku, že nie sú dostatočne hodnotné a významné." Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ PaedDr. Robert Tomšik, PhD. [...]

25 júla, 2022|Tags: , |

Dnes prinášame témy zamerané na dieťa s úzkostnými poruchami a zvládanie úzkosti dieťaťa v týchto odborných postupoch:

Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese Zvládanie úzkosti dieťaťa spojenej s výraznými životnými zmenami – Zvládanie a predchádzanie úzkosti dieťaťa spojenej s prechodom z materskej školy a adaptáciou na základnú školu Úzkosť je považovaná za bežný stav organizmu, normálna reakcia na nebezpečenstvo alebo stres. Vážnejšie problémy spôsobuje potenciálne vtedy, keď je vzhľadom na vyvolávajúcu situáciu neprimerane silná alebo trvá príliš dlho. Úzkosť pripravuje organizmus na možnú nebezpečnú situáciu a vyvolaný strach vedie k okamžitej reakcii organizmu vo chvíli, [...]

25 júla, 2022|

MÍĽNIKY MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU „BUDOVANIE INKLUZIVNÉHO PROSTREDIA PRE DETI“

Rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska, úspešne pokračuje.

21 júla, 2022|

Ďakujeme za veľký záujem o vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania!

Uzatvárame prihlasovanie pre akreditované inovačné vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania. Vzhľadom na veľký počet prihlásených a úplné naplnenie kapacít dnes ukončujeme prihlasovanie pre vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania, ktoré spustíme v priebehu septembra. Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať. Bližšie informácie k vzdelávaniu sú stále dostupné na: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-v-metodickom-usmernovani/

20 júla, 2022|

Categories

Go to Top