Aktuality2022-06-06T14:42:28+02:00
Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Význam štandardizácie v psychodiagnostike

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, otvoríme sériu podcastov na tému štandardizácie a validácie meracích nástrojov. Upriamime pozornosť na to, ako môžu aktualizované a spoľahlivé meracie nástroje skvalitniť prácu pedagogických a odborných zamestnancov a tým pomôcť k lepšiemu porozumeniu a získaniu presnejšieho obrazu o dieťati či žiakovi.

August 10th, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme 3 odborné postupy a 1 skúsenosť Multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi zamerané na Ranú starostlivosť

Dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti o deti s rizikovým vývinom v ranom veku je zdôrazňovaná už od konca 20. storočia. Obdobie od 0 do 3 rokov považujeme za významné z hľadiska rozvoja kognitívnych schopností, motoriky, komunikačných a sociálnych zručností. Je to obdobie vyžadujúce dostatok a rôznorodosť zmyslových, pohybových, sociálnych aj emočných podnetov, ktoré podporujú procesy zrenia a učenia. Zdravé dieťa ich väčšinou získava spontánne a samostatne. Deti s oneskoreným vývinom však [...]

August 9th, 2022|

Budovanie pozitívneho sebaobrazu ako forma prevencie rizikového správania

Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Tento krát sa budeme rozprávať na tému budovania pozitívneho sebaobrazu ako formy prevencie rizikového správania so psychologičkou Karin Gálovou.

August 3rd, 2022|Tags: , |

Vyšlo nové číslo nášho časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa

V novom čísle časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa dozviete tieto témy: Kvalitatívna analýza adaptácie na pobyt v detskom domove, vzťahu s rodičmi a súvislostí s aktuálnym partnerským vzťahom odchovancov detských domovov Vnímaná bezpečnosť v  rodinnom systéme ako protektívny faktor excesívneho používania online sociálnych médií AEPS – prístup prepájajúci diagnostické zistenia s intervenciou Třetí vlna v kognitivně- -behaviorální terapii. Nové směry Časopis si môžete objednať cez Objednávkový formulár VÚDPaP IES.

August 1st, 2022|

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 2. časť

V našom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, týkajúcich sa prevencie rizikového správania u detí a žiakov. V druhej časti podcastu so psychológom Michalom Božíkom sa vrátime k téme prevencie problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier. Michal Božík je výskumným pracovníkom VÚDPaP-u a spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk. V tejto časti porozpráva viac o jednotlivých oblastiach digitálnych technológií, ako sú sociálne siete a videohry. Zameria sa na stratégie, pravidlá a aktivity, [...]

July 27th, 2022|Tags: , |

Rodič s narcistickou poruchou osobnosti

„Narcisti z dieťaťa robia osobu, ktorá nemá žiadne sebahodnotenie,“ hovorí výskumný pracovník a metodológ Výskumného ústavu detskej psychológie PaedDr. Robert Tomšik, PhD. "Často sa stáva, že narcistické matky podsúvajú deťom pokazené alebo staré hračky. Robia to, aby sa deti identifikovali s tým, že niečo s nimi nie je v poriadku, že nie sú dostatočne hodnotné a významné." Viac sa dozviete v aktuálnom podcaste Nahlas o deťoch. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ PaedDr. Robert Tomšik, PhD. [...]

July 25th, 2022|Tags: , |

Dnes prinášame témy zamerané na dieťa s úzkostnými poruchami a zvládanie úzkosti dieťaťa v týchto odborných postupoch:

Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese Zvládanie úzkosti dieťaťa spojenej s výraznými životnými zmenami – Zvládanie a predchádzanie úzkosti dieťaťa spojenej s prechodom z materskej školy a adaptáciou na základnú školu Úzkosť je považovaná za bežný stav organizmu, normálna reakcia na nebezpečenstvo alebo stres. Vážnejšie problémy spôsobuje potenciálne vtedy, keď je vzhľadom na vyvolávajúcu situáciu neprimerane silná alebo trvá príliš dlho. Úzkosť pripravuje organizmus na možnú nebezpečnú situáciu a vyvolaný strach vedie k okamžitej reakcii organizmu vo chvíli, [...]

July 25th, 2022|

MÍĽNIKY MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU „BUDOVANIE INKLUZIVNÉHO PROSTREDIA PRE DETI“

Rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska, úspešne pokračuje.

July 21st, 2022|

Ďakujeme za veľký záujem o vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania!

Uzatvárame prihlasovanie pre akreditované inovačné vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania. Vzhľadom na veľký počet prihlásených a úplné naplnenie kapacít dnes ukončujeme prihlasovanie pre vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania, ktoré spustíme v priebehu septembra. Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať. Bližšie informácie k vzdelávaniu sú stále dostupné na: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-v-metodickom-usmernovani/

July 20th, 2022|

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 1. časť

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov, zameraných na prevenciu rizikového správania detí a žiakov. V dvoch častiach sa budeme rozprávať so psychológom Michalom Božíkom, ktorý pracuje vo VÚDPaP-e, zároveň sa výskumne venuje digitálnym technológiám a je tiež spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk.

July 20th, 2022|Tags: |

Porucha autistického spektra u dieťaťa

„Niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, lebo prežíva a prejavuje emócie. Deti s autizmom ich  však bežne prežívajú a prejavujú. Majú  ich len často problém regulovať a identifikovať u iných ľudí,“ hovorí psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Ivan Belica, ktorý sa venuje diagnostike a výskumu autizmu. O tom, ako sa prejavuje porucha autistického spektra,  čo je to autizmus a či ho môžeme u dieťaťa prehliadnuť, sme hovorili v podcaste [...]

July 19th, 2022|Tags: |

Porucha autistického spektra u dieťaťa – 2. časť

Minulý týždeň sme v našom podcaste hovorili o poruche autistického spektra, najmä  o tom, ako ju rozpoznať. Dnes budeme hovoriť o tom, ako ju odborne diagnostikovať, no aj o tom, či ju u detí môžeme prehliadnuť. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychológ Mgr. Ivan Belica https://soundcloud.com/vudpap/porucha-autistickeho-spektra-u-dietata-2-cast?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

July 18th, 2022|Tags: |

Categories

Go to Top