KONZULTÁCIE PRE LOGOPÉDOV

Odborná zamestnankyňa – logopedička
Mgr. Petra Zamborská 02 4488 1649 petra.zamborska@vudpap.sk