Zloženie orgánov ZO OZ PŠaV pri VÚDPaP

výbor: Silvia Bronišová (predsedníčka), Martin Kmeť (podpredseda), Judita Malík ( tajomníčka), Zuzana Vojtová (hospodárka), Marcel Karvay (kultúrny referent)

revízna komisia: Ivana Szamaranská (predsedníčka), Ľubica Kövérová (členka), Lucia Lenická (členka)

Kontakt:

Zoznam členov ZO OZ PŠaV pri VÚDPaP ku dňu 15.01.2024

 • Barqawi Ivana
 • Belica Ivan
 • Bronišová Silvia
 • Chlebišová Alžbeta
 • Dočkal Vladimír
 • Fedorová Viera
 • Gabužďová Gabriela
 • Guzmánová Martina
 • Gálová Karin
 • Hôgerová Júlia
 • Karvay Marcel
 • Kmeť Martin
 • Kopányiová Alena
 • Kováčová Denisa
 • Kružliaková Jana
 • Kundrátová Bronislava
 • Kupcová Katarína
 • Kövérová Ľubica
 • Lančaričová Hedvika
 • Lenická Lucia
 • Malik Judita
 • Miháliková Iveta
 • Mikolášová Darina
 • Obložinská Ingrid
 • Sedlačková Beáta
 • Selecká Paulína
 • Skraková Jana
 • Smiková Eva
 • Szamaranská Ivana
 • Ugorová Barbora
 • Uríková Martina
 • Varholíková Júlia
 • Vojtová Zuzana
 • Várošová Denisa
 • Zelinková Iveta
 • Španko Marek
 • Špotáková Magdaléna
 • Štvrtecký Michal

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.