Podpora strategického rozvoja zariadení poradenstva a prevencie je úzko prepojená s témou kvality. Ponúkaný balík podporných nástrojov prinášame s cieľom podpory kvality v systéme PaP. Na podporu zariadení sa pozeráme z viacerých pohľadov – od plánovania stratégie rozvoja zariadenia, cez samohodnotenie odborných aj riadiacich činností, možnosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom zapojenia sa do dopytovo orientovaných výziev až po využívanie inšpiratívnych návrhov.

Veríme, že predkladaný balík nástrojov a dokumentov podporí zariadenia v ich najdôležitejšej úlohe – zaručiť, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku vysoko kvalitné poradenstvo a odbornú starostlivosť.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.