Aktuálny zoznam škôl a školských zariadení nájdete v Registroch regionálneho školstva https://crinfo.iedu.sk/risportal/register/