Home»Aktuality
Aktuality2020-10-08T23:42:38+02:00

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: Hádaj kto?, projektívne využitie stavebníc, projektívne kresebné metódy. 3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: posilnenie pozitívnej triednej klímy, práca s nežiadanými prejavmi správania, poskytovanie spätnej väzby, zapojenie rodičov. Sociálne vzťahy v triede – čo [...]

1 decembra, 2020|Tags: , |

Zostrih z webinára – Práca so skupinou v online priestore

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme "online" školy. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=2wvzP8dIOxs&feature=youtu.be

29 novembra, 2020|Tags: , , |

Zostrih z webinára – Online kariérové poradenstvo – Ako na to?

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového poradenstva zameranú na silné stránky si prakticky vyskúšate ako vizualizovať výstupy pre klienta/klientov prostredníctvom dostupných online nástrojov. Ukážeme si aj ako možno pracovať s poradenskými kartami v online priestore. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=GwvMBd0W644&feature=youtu.be [...]

26 novembra, 2020|Tags: , , |

Webinár – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu uviesť pre všetkých, vrátane našich klientov, zrozumiteľne. Preto prinášame dokument Multidisciplinárny prístup v obrazovej verzii. Pridajte sa k nám a dajte nám spätnú väzbu na dokument Multidisciplinárny prístup: Základné myšlienky a rámce, ktorý navrhuje postupy spolupráce nie len pre odborných [...]

26 novembra, 2020|Tags: , |

Webinár – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním jednotlivých škál a subtestov ako aj s administráciou testu. Súčasťou webinára budú krátke kazuistiky využitia testu u rôznych cieľových skupín t.j. intaktnej populácie a populácie detí so ŠVVP (deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím, nerovnomerným a neštandardným vývinom). Dátum: [...]

25 novembra, 2020|Tags: , |

Webinár – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v školskej inklúzii. Dátum: 1.12.2020 Čas: 13:30 Lektori: PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc., Mgr. Martin Kmeť Určené pre pedagógov a odborných zamestnancov. Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1zppgjQD7qFw6VbWD2mMZ8rQ3rC5Pe3iw112SbcfsFH0/edit

24 novembra, 2020|Tags: , |

Možnosť zakúpenia si psychologických testov

Milé kolegyne, milí kolegovia! V snahe uľahčiť vašu prácu, ponúkame možnosť zakúpiť si u nás psychologické testy. Ide o tie, o ktoré ste prejavili najväčší záujem. Objednať si ich môžete tu: https://forms.gle/zvT8r2NK5D4DDSE79 (RR Screening, Test školskej pripravenosti - TŠP a publikáciu Psychológia a patopsychológia dieťaťa) Bližšie informácie na kniznica@vudpap.sk

24 novembra, 2020|

Zostrih z webinára – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, udržiavania neustálej, obojsmernej komunikácie a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a dôvery v kontexte vytvárania lokálnej komunity, aj to bude obsahom webinára, ktorým vás bude sprevádzať Mgr. Monika Tomovčíková. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, pozrite si ho tu: https://www.youtube.com/watch?v=Uqh_Sj0SZu4&feature=youtu.be [...]

23 novembra, 2020|Tags: , , |

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyčlenilo 100 000,-€ na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-podporu-ranej-intervencie-u-deti-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-na-rok-202020-11-2020/?fbclid=IwAR3J3P45jplPTcUmeoN2nFfMJuSaS4H5KWkj8ICAXOsKTmhEPtGgsrdKmrc

23 novembra, 2020|

Webinár – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce slovenský jazyk. Administruje sa na konci predškolského a/alebo začiatkom školského veku za účelom posúdenia ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Zachytáva aktuálnu úroveň v oblastiach, ktoré sú dôležité pre úspešné zvládnutie edukačných požiadaviek, pomáha identifikovať silné stránky dieťaťa i jeho prípadné nedostatky. Skupinová forma, na rozdiel od individuálneho testovania, umožňuje sledovať nielen porozumenie a spôsob plnenia inštrukcií, výkon v úlohách, [...]

20 novembra, 2020|Tags: , |

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie a ukážky: sociometria, párové porovnávanie, hodnotiace stupnice, plebiscit náklonnosti a odporu 3. Možnosti využitia získaných informácií o sociálnych vzťahoch v triede: informovanie o výsledku, budovanie pozitívnej triednej klímy. Dátum: 26.11.2020 Čas: 13:30 Lektori: PhDr. Miroslava Čerešníková, [...]

19 novembra, 2020|Tags: , , |

Webinár – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť nápomocný pri metodickom vedení učiteľa a pedagogického asistenta, pri zaškolení pedagógov pre využívanie kompenzačných nástrojov, metodickom vedení pedagógov, pri kreovaní multidisciplinárneho tímu v škole a sieťovaní inštitúcii pre zabezpečenie spoločenskej integrácie. Dátum: 24.11.2020 Čas: 13:30 Lektor: PaedDr. Jozef Hlubovič Určené pre PZ a OZ. Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1h0rqu4sYJTFbxyrVOu2Q35WTX-iuqenCqDaQ6GlXIts/edit 

18 novembra, 2020|Tags: , , |

Zostrih z webinára – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o v súčasnosti rozšírenom kyberšikanovaní. Na základe najnovších výskumov sa pozrieme, aké je to so šikanovaním v školách u nás a v zahraničí. Načrtneme možnosti efektívnej prevencie, [...]

16 novembra, 2020|
Load More Posts

Kategórie

Go to Top