»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Súťaž o lístky na medzinárodnú konferenciu “Dieťa v ohrození” 2019

Máme pre vás prekvapenie a súťaž o vstupenky na našu mimoriadnu konferenciu Dieťa v ohrození, ktorá bude 7. - 8. novembra 2019 v Bratislave. Tu sú dvaja prví hostia, ktorí na nej vystúpia. Zdieľajte tento status z našej Facebookovej stránky a jeden z vás získa dve voľné vstupenky na atraktívny program.

august 2nd, 2019|

Školská dochádzka u nás a v zahraničí

Ako prvé začínajú deti chodiť do školy na Malte a v Anglicku (od 4-5 rokov). V Bulharsku a Chorvátsku sa začína základné vzdelávanie detí vo veku 7 rokov. V čom sú pozitíva a negatíva? Ako Európska únia posudzuje Slovensko a ako hodnotí naše vzdelávanie? Dozviete sa v nasledujúcom článku, ktorý je síce v angličtine, je však veľmi podnetný. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/kd_ecec_2019_report_en.pdf

júl 22nd, 2019|

Nezmeškajte naše prvé tohtoročné číslo časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Tentokrát s novou redakčnou radou a s novými témami!

O obsahu aktuálneho čísla porozpráva vo videu priamo šéfredaktor časopisu  Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Aké sú skúsenosti matiek s výchovou detí s ADHD?  Prečítajte si zaujímavý pohľad na to, čo najviac trápi mamy, ktorých deti trpia poruchami pozornosti? Je to prístup škôl, lekárov, alebo aj nezáujem vlastnej rodiny, špeciálne partnerov? Článok pre veľký záujem odomykáme. Psychológia a patopsychológia dieťaťa vychádza dvakrát do roka. Časopis si môžete objednať e-mailom: kniznica@vudpap.sk [...]

júl 17th, 2019|

Zasadnutie komisie rozvojových projektov

Dnes boli zverejnené výsledky výziev: „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ a „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/ https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/ https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

júl 15th, 2019|

Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich územnej pôsobnosti. Priamy odkaz: http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf

jún 25th, 2019|

Dostali sme ocenenie!

Pri príležitosti 12. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl sme v piatok získali pamätnú plaketu ako prejav vďaky za prácu na skvalitnení výchovno - vzdelávacej činnosti. Vážime si túto cenu od rodičovskej organizácie, lebo sú to predovšetkým rodičia a ich deti, ktorým poskytujeme odbornú starostlivosť. ĎAKUJEME!

jún 18th, 2019|

Psychologička: Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť

Správ o agresívnych tínedžeroch, ktorí dobodali nožom svojho spolužiaka alebo spolužiačku, bolo v posledných týždňoch viacero. "Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť," tvrdí v rozhovore psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. https://youtu.be/znZQiFJUjrE

jún 6th, 2019|

Informácie zo zahraničnej pracovnej ceste v Izraeli

V dňoch 28.5.2019.- 2.6.2019 sa PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty do Izraela . Na pozvanie riaditeľa mimovládnej organizácie Amuta Achla predniesla výsledky výskumu v oblasti multiprofesionálnej starostlivosti o deti a rodiny. Na konferencii sa prezentovali aj ďalší pracovníci mimovládnych organizácií z Izraela, poskytujúci pomoc rodinám s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj viacerí zahraniční hostia. Odborný príspevok Dr. Kopčanovej Multiprofesionálna starostlivosť o rodiny v náročnej životnej situácii odznel v angličtine aj [...]

jún 2nd, 2019|

Špeciálne výsluchové miestnosti

29.5.2019 na Policajnej akadémii predstavili pilotnú špeciálnu výsluchovú miestnosť, do roku 2021 ich má byť 21 na celom Slovensku. Pracovníčky VÚDPaP PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. sa v rámci medzirezortnej spolupráce podieľali na vytvorení metodických materiálov pre policajtov pre prácu v týchto miestnostiach. http://slovensko.rtvs.sk - reportáž, rozhovor s p. Kurilovskou je od 9,10 minúty

máj 29th, 2019|

O národnom projekte informovalo v nedeľu aj Rádio Slovensko

Národný projekt pre vytvorenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie za približne 18 miliónov eur spustil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pomôže deťom s rôznymi fyzickými a mentálnymi ochoreniami v predškolskom veku, aby poradenstvo pre nich a ich rodičov bolo odbornejšie a profesionálnejšie. Následne by detí, keď pôjdu do škôl, mali byť úspešnejšie a to platí aj pre ich budúce zamestnanie. V téme pokračuje Ľudmila Jančigová: [...]

máj 20th, 2019|

Stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“

Dňa 11. apríla 2019 sa konalo vedecko – pracovné stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“, ktoré organizovala Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS. Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CS. (1918-2002) pôsobil na UK vyše 50 rokov a postupne prednášal na lekárskej, filozofickej, pedagogickej a právnickej fakulte. Najmä jeho zásluhou je Rorschachova metóda pokladaná za alfu-omegu [...]

máj 17th, 2019|
Load More Posts

Kategórie