»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Cochemská prax na súdoch

Koncom septembra sa uskutočnilo  Interdisciplinárne stretnutia odborníkov, ktorí podporujú pilotný projekt v oblasti rodinno-právnej agendy na niektorých súdoch v Bratislavskom kraji. Zástupcovia súdov a odborníkov z jednotlivých profesií (sudca, advokát, prokurátor, psychológ, mediátor, sociálny pracovník, poradca a i.), ktoré majú priamy dosah na riešenie poručenských sporov, sa stretli na pôde Slovenskej advokátskej komory. Stretnutie bolo vyústením snahy o vytvorenie priestoru pre efektívnu výmenu informácií medzi jednotlivými odborníkmi z Bratislavského kraja, [...]

október 12th, 2019|

VÚDPaP na multidisciplinárnom vzdelávaní v Malackách

7.10.2019 sa v Malackách uskutočnilo multidisciplinárne vzdelávanie, organizované v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“ koordinátorom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny JUDr. Moravčíkom. Psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, triedni učitelia, sociálni pracovníci a vychovávatelia z rôznych inštitúcií (CPPPaP, ZŠ, Reedukačné centrum, Centrum pre deti a rodiny, ÚPSVaR), sa vzdelávali v oblasti násilia, páchaného na deťoch, jeho identifikácie, eliminácie resp. prevencie. Lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD.  interaktívnymi  a zážitkovými metódami predstavila účastníkom efektívne stratégie prevencie [...]

október 7th, 2019|

VÚDPaP na medzinárodnej konfencii o sociálnej patológii detí a mládeže

Na pôde Univerzity sv. Alžbety v Bratislave sa  konala medzinárodná konferencia , na ktorej sa stretli odborníci z viacerých rezortov a diskutovali o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch u detí a mládeže. Konferenciu otvoril profesor Vladimír Krčméry, privítal zahraničných hostí profesora Westa a Szydlowski, ktorí  pokračovali  prednáškou o sociálnej patológii z globálneho hľadiska. Priblížili skutočnosť, že v mnohých krajinách sveta vyrastajú deti bez rodičov v neprijateľných sociálnych podmienkach. Na túto tému nadviazala Monika Nová, ktorá hovorila o pracovnej migrácii [...]

október 3rd, 2019|

Trauma v detstve…čo ďalej?

25.9.- 26.9.2019 sa konala konferencia  „Trauma v detstve...čo ďalej“, ktorú  organizovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Počas dvojdňového rokovania sa účastníci mohli oboznámiť  so súvislosťami  medzi všetkými formami  traumatizácie,  spôsobenými násilím a zanedbávaním zažitým v detstve a psychickými a psychosomatickými syndrómami, pozorovateľnými v dospelosti, ktoré v úvode konferencie zadefinovali hlavní rečníci:  Prof. doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. [...]

september 26th, 2019|

Video (Yona Weiss): Myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození (2018)

Poďte si s nami zaspomínať na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození. Na tej tohtoročnej sa stretnete s ďalšími vzácnymi rečníkmi z celého sveta. Tešíme sa na vás 7.- 8.11.2019 v bratislavskom stredisku SÚZA. https://youtu.be/BsY-A7A3d2g

september 25th, 2019|

„VÚDPaPáci“ sa spolu s kolegami z celého sveta zúčastnili v Bratislave podujatia hľadajúceho cesty poradenstva pre inkluzívnejšiu spoločnosť

V dňoch 11.-13.septembra sa v Bratislave konala výnimočná udalosť – 43. ročník celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi. Konferencie sa zúčastnilo vyše 500 poradcov zo 46 krajín naprieč kontinentmi. Väčšinu účastníkov tvorili kariéroví poradcovia a psychológovia, pričom témou bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“. Hlavným organizátorom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a [...]

september 24th, 2019|

Návrat k diskusii VÚDPaP v Kníhkupectve Martinus očami moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej

Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli súčasťou našej diskusie v Kníhkupectve Martinus. Ďakujeme za to, že nám pomáhate otvárať nesmierne dôležité témy. Prečítajte si pohľad Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá dnešnú diskusiu o inklúzii a systéme poradenstva na Slovensku moderovala. Zuzana Kovačič Hanzelová: Viem, že asi neobjavím Ameriku, ale moderovala som dnes diskusiu v Martinuse o inklúzii hendikepovaných detí, a to, čo som tam počula ma šokovalo, aj keď útržky [...]

september 23rd, 2019|

Diskusia v Martinuse: Funguje, či nefunguje na Slovensku systém poradenstva?

Nájdite si chvíľku a pozrite si záznam z našej diskusie v Martinuse na Obchodnej ulici v Bratislave. V otváraní dôležitých tém budeme samozrejme pokračovať. https://www.facebook.com/vudpap/videos/921560244874049/

september 23rd, 2019|Tags: , , |

Registračný formulár (pre študentov) konferencie Dieťa v ohrození 2019

Ste študent? Ste vítaný na našej medzinárodnej konferencii Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať v dňoch 7. - 8.11.2019 v stredisku SÚZA v Bratislave. Pre študentov (denných aj externých) a doktorandov ponúkame za oba dni zvýhodnený registračný poplatok 10 eur. https://forms.gle/h2FGNvF6JAj4nvbK9

september 19th, 2019|

Prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dieťa v ohrození 2019

Stále máte možnosť sa prihlásiť na medzinárodnú odbornú konferenciu Dieťa v ohrození. Prihlasovací formulár sa Vám zobrazí po kliknutí na link: https://forms.gle/dypnti1PW54XNJxw6 Informácie o konferenčnom poplatku nájdete tu:

september 18th, 2019|

VÚDPaP je súčasťou projektu Lokalizuj

4 - 5. septembra 2019 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Localized It“ / „Lokalizuj“ v portugalskom prímorskom meste Figuiera da Foz, nakoľko išlo o jednu z 22 samospráv, ktoré v projekte aktívne participovali. Slovensko bolo zapojené v projekte prostredníctvom VÚDPaP a OZ Prevencia V&P. Počas konferencie manažéri projektu z jednotlivých krajín zosumarizovali vlastné skúsenosti a zapojenosť v projekte. Predstavená bola aj evaluačná správa projektu, na ktorej sa podieľali aj [...]

september 5th, 2019|

Nová zmluva k národnému projektu VÚDPaP (NP ŠTANDARDY)

Nová zmluva k národnému projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce (NP ŠTANDARDY). Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv od 23.8.2019. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tzn. 24.8.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4168319&l=sk . VÚDPaP sa stal plnohodnotným prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v celkom objeme 18 100 644,80 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho [...]

august 30th, 2019|

Ako pripraviť deti na prvé školské dni?

Ako pripraviť deti na prvé školské dni? Do akej miery im my - dospelí môžeme príchod do škôl uľahčiť? V Rádiu Slovensko radila na konci prázdnin naša psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002017/00201795-1.mp3 Zdroj: https://slovensko.rtvs.sk/

august 28th, 2019|Tags: , , |

Pozývame vás na SVETOVÝ KONGRES V BRATISLAVE – KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE INKLUZÍVNU SPOLOČNOSŤ

Už čoskoro, 11.-13. septembra, sa v Bratislave koná výnimočná udalosť. Na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva sa zíde viac ako 400 prevažne zahraničných, ale aj domácich  vedcov, praktikov a tvorcov politík z oblasti kariérového poradenstva. Sme radi, že aj VÚDPaP je partnerom konferencie. Registrácia je možná pre slovenských   účastníkov do konca týždňa! Program v plenárnej miestnosti bude  simultánne tlmočený aj do slovenčiny. Viac informácií na adrese: [...]

august 26th, 2019|
Load More Posts

Kategórie

Medzinárodná odborná konferencia
DIEŤA V OHROZENÍ 2019

Dní
Hodín
Minút
Prihlasovanie účastníkov je ukončené

zostáva do konca prihlasovania

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.

Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019.

Záväzná prihláška na konferenciu TU | Pozvánka

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva – to sú dve kategórie, v ktorých privítame vaše nominácie na ocenenie pre výnimočných ľudí v poradenstve. Oceňovať ich budeme na konferencii Dieťa v ohrození 7.11.2019. Koho z osobností poradenstva by ste nominovali vy? Hlasovať môžete TU.