Home»Aktuality
Aktuality2020-06-18T11:41:51+02:00

AKTUALITY

Formulár na adaptačné vzdelávanie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prípade, že potrebujete zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme VPaP (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca) zo strany VÚDPaPu, prosíme, vyplňte nižšie uvedenú prihlášku. Uveďte údaje o zamestnancovi, ktorý bude účastníkom adaptačného vzdelávania. V prípade viacerých zamestnancov vyplňte pre každého prihlášku zvlášť. Prihláška TU.

21 septembra, 2020|

Webinár: Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má obmedzenú kapacitu 30 ľudí. Lektori: Jana Randa 10 rokov sa venuje vzdelávaniu. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie.Pracovala pre Iuventu, Interkulturelles Centrum a [...]

17 septembra, 2020|

Webinár: Nenávistné prejavy na internete

KEDY 17.9. o 13:30 (90min) KAPACITA: Len pre 15 ľudí NÁZOV: Nenávistné prejavy na internete pre odborných a pedagogických zamestnancov a rodičov LEKTORKA: Mgr. Lenka Mihalicová POPIS: Webinár sa bude venovať problematike šírenia nenávistných prejavov on-line, diskusii o bezpečnejšom využívaní internetu. Účastníci dostanú informácie o príručke boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam a o využití aktivít v oblasti pomoci mladým ľuďom v rozvíjaní ich vedomostí, zručností a postojov v [...]

11 septembra, 2020|

Začínajú vzdelávacie programy pre takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov

Od septembra 2020 sa bude takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov vzdelávať v rámci vzdelávacích programov “Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách”, “Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie”, “Supervízia”, “Terapeutické metódy” a “Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevecii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce”.  Momentálne prebieha vzdelávanie viac ako 50 účastníkov v programoch “Praktické techniky práce s deťmi” a “Kognitívno-behaviorálna terapia”. V [...]

10 septembra, 2020|

Inklúzia včera, dnes a zajtra – aby pomoc prišla včas…

...je podnázov 29. ročníka konferencie Dieťa v ohrození. Slovo inklúzia nie je v našom slovníku novinkou. Už niekoľko rokov diskutujeme o jej dôležitosti, prínose pre dieťa a jeho rodinu, zamýšľame sa nad princípmi inkluzívnej výchovy a vzdelávania, sledujeme trendy inkluzívnych školských politík v zahraničí. Aká by mala byť inklúzia v 21.storočí? Čo sú jej pozitíva a kde sú jej úskalia? Budeme niekedy na inklúziu skutočne pripravení? To sú len čriepky z [...]

8 septembra, 2020|

Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

Popis: Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má obmedzenú kapacitu 30 ľudí. Lektori: Jana Randa 10 rokov sa venuje vzdelávaniu. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie.Pracovala pre Iuventu, Interkulturelles Centrum a [...]

4 septembra, 2020|

Newsletter 9/2020

Nájdete v ňom najčerstvejšie informácie o našich pripravovaných konferenciách- dozviete sa hlavnú tému konferencie Dieťa v ohrození, budete mať možnosť sa online zapojiť do výskumu mapujúceho slovné hodnotenie na Slovensku, samozrejmosťou sú informácie o našich webinároch a podcastoch. Predstavíme vám inšpiratívne poradenské centrum v Prešovskom kraji, ako aj knižné novinky. Príjemné čítanie prajeme!

2 septembra, 2020|

Pandemický plán upravujúci podmienky prevádzky VÚDPaP

Cieľom usmernenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky pre VÚDPaP (Cyprichova 42, Račianska 64 a RPC NP Štandardy v regiónoch SR) po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich z hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. [...]

31 augusta, 2020|

Pandemický plán upravujúci podmienky pre Detské centrum pre vzdelávanie a výskum

Činnosti v našom zariadení sa riadia podľa Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia vydaného MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/21. Prečítajte si, ako sa upravujú niektoré odporúčania vzhľadom na podmienky v našom zariadení.

31 augusta, 2020|
Load More Posts

Kategórie

Go to Top