Home»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Aktivitky v rúškach pre rodičov a ich deti

Čo robiť v týchto dňoch s deťmi predškolského veku a s deťmi s postihnutím? Vymysleli sme pre vás projekt - AKTIVITY v RÚŠKACH.  Dnes v ňom nájdete 5 aktivít, ktoré vaše deti určite zabavia.

1 apríla, 2020|

Ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení? Poradíme vám!

Už vo štvrtok, 2.4.2020 o 13:00 hod. si budete môcť pozrieť náš nový webinár,  na ktorom vám ponúkneme tipy, ako pracovať s vaším dieťaťom v aktuálnej situácii. Počet miest je limitovaný, preto neváhajte a prihlasujte sa čo najskôr prostredníctvom tohto online formulára: https://tinyurl.com/vksf4o4

31 marca, 2020|

Každý týždeň bezplatný online webinár pre verejnosť!

Pripravili sme pre vás sériu webinárov, zameraných na pomoc deťom s ťažkosťami v učení. Mnohí rodičia sa v týchto dňoch nemôžu nakontaktovať na svojho školského pedagóga či poradenské zariadenie a nevedia si s domácim učením svojho dieťaťa poradiť. Chceme byť nápomocní aj terénnym sociálnym pracovníkom v komunitných centrách, začínajúcim pedagogickým asistentom či dobrovoľníkom, ktorí majú obmedzenú skúsenosť s učením, no i napriek tejto zložitej situácii chcú pomáhať vo vzdelávaní [...]

30 marca, 2020|

Ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK?

„V týchto dňoch mi telefonujú deti z rómskych komunít, ktoré sa ma pýtajú, kedy sa opäť otvoria školy. Mnohé hovoria, že by sa do nich radi vrátili,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP – Mgr. Janette Motlová. Pre obrovský záujem sme pre vás pripravili záznam z jej webinára, ktorý minulý týždeň viedla online. Pozrite si, ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK a ako im pomôcť v [...]

30 marca, 2020|

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pomáha pri domácom vzdelávaní

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, je počas prerušenia vyučovania v školách nápomocný nielen učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Novú formu podpory ponúkol ihneď po zatvorení škôl a zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov. Prostredníctvom nich sa môžu pýtať, ako dieťaťu vysvetliť situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19, ale aj ako ho vzdelávať [...]

27 marca, 2020|

WELCOME: APLIKÁCIA PRE RODIČOV I PEDAGÓGOV

Máme pre vás aplikáciu, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a skúste ich rozvíjať. Výsledky môžete konzultovať s našou psychologičkou na adrese welcome@vudpap.sk

25 marca, 2020|

O videohrách vo vzdelávaní

Súčasná krízová situácia nás všetkých – rodičov, učiteľov, aj deti, zasiahla maximálne nepripravených. Školský systém totiž nebol pripravený na okamžité prepnutie do takzvaného online režimu. Čo s tým?

25 marca, 2020|

Metodické odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich na školách v systéme poradenstva a prevencie

Odporúčame zriadiť školské pohotovostné linky (emailové alebo telefonické), venovať zvýšenú pozornosť „rizikovým“ žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, ale aj pravidelne kontaktovať žiakov so ŠVVP a ich rodičov a pomáhať im v domácom vyučovaní. Ďalšie odporúčania nájdete tu:

25 marca, 2020|

Zverejňujeme výzvu CPPPaP Námestovo

Prihovárame sa opäť, milí NAŠI KLIENTI, RODIČIA, DETI a všetci, ktorí nás potrebujete. Myslíme si, že odporúčaní, ako zvládnuť stres, nepodľahnúť panike a pod. je dostatok. Situácia je vážna a náročná. To všetci vieme a sú toho plné médiá. MY SME novovzniknutú situáciu ZOBRALI AKO VÝZVU V SNAHE NAĎALEJ POMÁHAŤ, podobne, ako zdravotníci, policajti, predavačky a mnohí iní, o ktorých ani netušíme. Čo to znamená? V starostlivosti POKRAČUJEME NAĎALEJ, [...]

22 marca, 2020|

Ako psychicky zvládať túto mimoriadne záťažovú situáciu? Poradia odborníci na Linke VÚDPaP

V súvislosti s ochorením COVID-19 a s núdzovými opatreniami, ktoré majú dopad na každodenný život, prichádza  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným (zdravým) deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími [...]

20 marca, 2020|

Návod pre prácu s klientmi v núdzovom režime

Príručka je súborom kazuistík z praxe špeciálnych pedagógov, psychológov a terapeutov. Poskytuje ukážky postupov pri riešení rôznych záťažových situácií, ktoré boli riešené v poradenských zariadeniach. Môže slúžiť ako inšpirácia pre odborných zamestnancov ako postupovať v obdobných situáciách.  Materiály na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách: Od integrácie k inklúzii Informačná brožúra kolektívu  VÚDPaP pre pedagógov základných škôl. Cieľom príručky je poskytnúť základnú orientáciu [...]

19 marca, 2020|
Load More Posts

Kategórie