VÚDPaP vykonáva publikačnú činnosť a poskytuje aj informačno – edičné služby [IES]. Nájdete u nás odborné publikácie a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny. V prípade objednávky kníh, je nutné si ich prísť vyzdvihnúť. Knihy sa objednávajú e-mailom. V súčasnosti prebieha elektronizácia knižného fondu. Informačno edičné stredisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je otvorené každý pondelok od 15 do 18 hod ochotne Vám pomôžeme s výberom literatúry. 

Vydávame dva druhy časopisov: 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa [PaPD] – recenzovaný odborný časopis 

Dieťa v centre odbornej pozornosti – metodicko-odborný časopis pre poradenskú prax a širšiu verejnosť.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme prostredníctvom e-mailovej adresy: kniznica@vudpap.sk

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.