Prečítajte si ako sa mení predpis, ktorým sa umožňuje deťom cesta do a zo zariadení výchovného poradenstva a prevencie.ZZ_2020_298_20201029