Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

[embeddoc url=”https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/05/Metodicki-asistenti-8868.pdf” download=”none” viewer=”google”]

Ak sa Vám nezobrazuje dokument, prosím znovu načítajte stránku