Home»Udalosti»Webináre»Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení.
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.
Pre veľký záujem vám opäť prinášame webinár s názvom Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení?
Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa jeho oslabenie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomôcok, ktoré podporujú posilňovanie zrakového vnímania a budeme sa tiež zamýšľať nad tým, ako môžeme zrakové vnímanie stimulovať u detí z MRK.  
.
Lektor: Mgr. Beáta Likeová, PaedDr. Juliana Perečinská.
Termín: 23.4.2020
Čas: o 13:00
Doba trvania: 60-90 minút
Bezplatný online seminár cez aplikáciu ZOOM, dostupný len pre 49 ľudí!
.

Kategórie

Go to Top