KONTAKTY

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

vudpap@vudpap.sk

Sekretariát sekretariat@vudpap.sk +421 2 4342 0973
Detské centrum pre vzdelávanie a výskum detske.centrum@vudpap.sk +421 2 4488 1649
Informačno-edičné stredisko kniznica@vudpap.sk +421 2 4488 8313
Oddelenie výskumu a metodického usmerňovania alena.kopanyiova@vudpap.sk +421 2 4341 4054
Ekonomické oddelenie silvia.durecova@vudpap.sk +421 2 4342 0971
Kontaktná osoba pre médiá
jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk +421 2 4341 4054
Z dôvodov ochrany osobných údajov Google Maps potrebuje vaše povolenie na načítanie. Viac informácií nájdete v našom GDPR.
Súhlasím

Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

☏ + 421 2 4342 0973
e-mail: vudpap@vudpap.sk
web: https://vudpap.sk

IČO: 00681385 | DIČ: 2020796415

bank. spojenie: 7000065164/8180
IBAN: SK8481800000007000065164