KONTAKTY

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

vudpap@vudpap.sk

Sekretariát sekretariat@vudpap.sk 02 4342 0973
Detské centrum pre vzdelávanie a výskum /
objednávanie a prijímanie klientov
detskecentrum@vudpap.sk 02 4488 1649
0910 186 698
Úsek pre informačno-edičnú činnosť kniznica@vudpap.sk 02 4488 8313
Úsek výskumu a metodických činností alena.kopanyiova@vudpap.sk 02 4341 4054
Úsek ekonomickej a hospodárskej činnosti silvia.durecova@vudpap.sk 02 4342 0971
Kontaktná osoba pre médiá
darina.mikolasova@vudpap.sk
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

☏ + 421 2 4342 0973
e-mail: vudpap@vudpap.sk
web: vudpap.sk

IČO: 00681385 | DIČ: 2020796415

bank. spojenie: 7000065164/8180
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164