KONTAKTY

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

vudpap@vudpap.sk

Sekretariát sekretariat@vudpap.sk +421 2 4342 0973
Detské centrum pre vzdelávanie a výskum detskecentrum@vudpap.sk 02 4488 1649
+421 910 186 698
Informačno-edičné stredisko kniznica@vudpap.sk +421 2 4488 8313
Oddelenie výskumu a metodického usmerňovania alena.kopanyiova@vudpap.sk +421 2 4341 4054
Ekonomické oddelenie silvia.durecova@vudpap.sk +421 2 4342 0971
Kontaktná osoba pre médiá
darina.mikolasova@vudpap.sk
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

☏ + 421 2 4342 0973
e-mail: vudpap@vudpap.sk
web: https://vudpap.sk

IČO: 00681385 | DIČ: 2020796415

bank. spojenie: 7000065164/8180
IBAN: SK8481800000007000065164