V Metodickej informácií nájdete ako postupovať pri testovaní, posudzovaní, vyhodnocovaní a interpretácii získaných výsledkov detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

METODICKÁ INFORMÁCIA – pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

Ak sa Vám nezobrazuje dokument, prosím znovu načítajte stránku