Aktuálne vzdelávania2020-07-13T12:44:16+02:00

AKTUÁLNE VZDELÁVANIA

Inovácie vo vých. porad. a prevencii prostredníctvom MDP
Vzdelávanie v supervízii
Kariérová výchova a kariérové poradenstvo
Harmonogram vzdelávaní – Legenda2020-07-13T12:30:35+02:00

Skratky:

KV – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV školy
KP – Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV CPPPaP
SPV – Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie (sociálno-psychologický výcvik)
SUPV – Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii
Terapeutické metódy sú rozdelené na:
KBT – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie.
SUR – Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR
PM – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Praktické Techniky práce s deťmi

SPV, Terapeutické metódy a SUPV sú v záložke harmonogram dlhodobe
V záložke zhrnutie posielam harmonogram platný do Okt 2020 s tým, že nevieme, aký bude stav s COVID19 na jeseň – je možné, že budeme opäť presúvať dátumy (aj keď dúfam, že nie).
Pre KV – farby korešpondujú s regiónom a čísla indikujú skupinu a deň v poradí (v KV – CPPPaP je to číslo bloku)
Pri SVP ďalšie písmena indikujú kraj
Pri terapeutických metódach berte do úvahy prosím len písmená PM, KBT a SUR – iné dodatky ku skratkám sa týkajú tém a obsahu.

PLÁN VZDELÁVANIA NA I. POLROK 2020

Č. Názov vzdelávania
Stručná charakteristika
Lektori Miesto konania Termíny
a prihlášky
Cena v euro
1. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Bratislava 24.02.2020
zrušené
15 ,-
2. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Košice 02.04.2020
zrušené
15 ,-
3. Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK [Pozvánka] Mgr. Janette Motlová Košice 11.03.2020
zrušené
45 ,-
4. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Košice 17.02.2020
zrušené
30 ,-
5. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Len školskí psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 30.03.2020
zrušené
30 ,-
6. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 22.05.2020
zrušené
30 ,-

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A MLÁDEŽE V KONTEXTE ŠKOLSKEJ A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc Prihlasovanie je pozastavené

Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie je možné do 30.9.2019, alebo do naplnenia maximálneho počtu prihlásených.

Kategórie