PLÁN VZDELÁVANIA NA II. POLROK 2019

Č. Názov vzdelávania Lektor Termíny Cena v euro
1. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti [BA | KE] Mgr. Martin Kmeť
25.11.2019 – BA
18.11.2019 – KE
15 ,-
2. Ako byť úspešnými v získavaní dotácií Bc. Alexandra Kurišová November 60 ,-
3. Špecifiká práce s rodičmi deti z MRK Mgr. Janette Motlová 21.11.2019 – BA 45 ,-
4. Model Multidisciplinárnej starostlivosti [BA | KE] PhDr. Bronislava Kundrátová
Mgr. Beáta Sedláčková
Mgr. Ľubica Kövérová
Mgr. Viera Fedorová
PhDr. M. Špotáková, CSc.
7.10.2019 – BA
28.10.2019 – KE
Bezplatné
5. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Len školskí psychológovia Mgr. Ľubica Kövérová 20.11.2019 – BA 30 ,-
6. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Len pre špeciálni pedagógovia a Liečební pedagógovia Mgr. Ľubica Kövérová 29.10.2019 – KE 30 ,-
7. Deti so ŠVVP v materskej škole [BA | KE] Mgr. Zuzana Vojtová
Mgr. Ľubica Kövérová
23.10.2019 – BA
16.10.2019 – KE
15 ,-
8. Odborný seminár spojený s tréningom praktickej aplikácie testu SON-R, 2,5-7 v praxi CPPPaP PhDr. Dagmar Kopčanová 17.10.2019 – BA 15 ,-

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A MLÁDEŽE V KONTEXTE ŠKOLSKEJ A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc Prihlasovanie je pozastavené

Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie je možné do 30.9.2019, alebo do naplnenia maximálneho počtu prihlásených.

AKTUÁLNE VZDELÁVANIA