Aktuálne vzdelávania2021-01-22T22:00:40+01:00

AKTUÁLNE VZDELÁVANIA

Inovácie vo vých. porad. a prevencii prostredníctvom MDP
Vzdelávanie v supervízii
Kariérová výchova a kariérové poradenstvo
Harmonogram vzdelávaní – Legenda2020-07-13T12:30:35+02:00

Skratky:

KV – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV školy
KP – Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV CPPPaP
SPV – Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie (sociálno-psychologický výcvik)
SUPV – Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii
Terapeutické metódy sú rozdelené na:
KBT – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie.
SUR – Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR
PM – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Praktické Techniky práce s deťmi

SPV, Terapeutické metódy a SUPV sú v záložke harmonogram dlhodobe
V záložke zhrnutie posielam harmonogram platný do Okt 2020 s tým, že nevieme, aký bude stav s COVID19 na jeseň – je možné, že budeme opäť presúvať dátumy (aj keď dúfam, že nie).
Pre KV – farby korešpondujú s regiónom a čísla indikujú skupinu a deň v poradí (v KV – CPPPaP je to číslo bloku)
Pri SVP ďalšie písmena indikujú kraj
Pri terapeutických metódach berte do úvahy prosím len písmená PM, KBT a SUR – iné dodatky ku skratkám sa týkajú tém a obsahu.

PLÁN VZDELÁVANIA NA I. POLROK 2020

Č. Názov vzdelávania
Stručná charakteristika
Lektori Miesto konania Termíny
a prihlášky
Cena v euro
1. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Bratislava 24.02.2020
zrušené
15 ,-
2. Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti. [Pozvánka] Mgr. Martin Kmeť Košice 02.04.2020
zrušené
15 ,-
3. Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK [Pozvánka] Mgr. Janette Motlová Košice 11.03.2020
zrušené
45 ,-
4. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Košice 17.02.2020
zrušené
30 ,-
5. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Len školskí psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 30.03.2020
zrušené
30 ,-
6. Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia, Doplnené o krátke kazuistiky a analýzu videozáznamov. Psychológovia. [Pozvánka] Mgr. Ľubica Kövérová Bratislava 22.05.2020
zrušené
30 ,-

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A MLÁDEŽE V KONTEXTE ŠKOLSKEJ A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc Prihlasovanie je pozastavené

Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie je možné do 30.9.2019, alebo do naplnenia maximálneho počtu prihlásených.

Kategórie

Go to Top