ODBORNÝ PORTÁL

Potrebujete radu? Máte záujem konzultovať postup vhodného riešenia konkrétnych prípadov z Vašej praxe? Môžete sa obrátiť  na našich odborníkov, ktorí Vám ochotne poradia. V odbornom portáli nájdete okrem kontaktov na odborníkov VÚDPaP aj mnoho užitočných informácií pre odborných a pedagogických zamestnancov. Od adresárov jednotlivých zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie, cez metodické pokyny a usmernenia až po informácie o národných projektoch VÚDPaP.