Home»Podcasty
Podcasty2020-03-08T18:17:29+01:00

PODCASTY – Nahlas o deťoch

Vízia nového oddelenia štandardizácie diagnostických nástrojov

10 marca, 2020|

„Na Slovensku aktuálne nemáme inštitúciu, ktorá by sa aktívne zaoberala produkciou psychodiagnostických nástrojov. VÚDPaP v tomto smere vidí príležitosť, keďže na to má expertov aj možnosti,“ hovorí PaedDr. Robert Tomšik, PhD.

Vyberáte v týchto dňoch školu pre vaše dieťa?

18 februára, 2020|

"Stretávam sa s deťmi, ktoré mi so smútkom hovoria, že ich nezobrali do prvej triedy. Nerozumiem tomu, prečo má byť dieťa neúspešné, keď ešte nikde ani nevkročilo," tvrdí PhDr. Eva Smiková, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Podcast Nahlas o deťoch sa tentokrát venuje školskej pripravenosti.

Kategórie