Home»Webináre»Zostrihy pre školských psychológov
Zostrihy pre školských psychológov2021-01-20T17:17:49+01:00

ZOSTRIHY WEBINÁROV PRE ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Webinár #84 – Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby

22 marca, 2023|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby”. Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a [...]

Webinár #83 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh

15 marca, 2023|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh”. Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí [...]

Webinár #78 – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

13 júna, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=oeG7vT85S_M

Webinár #72 – Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine

28 februára, 2022|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine: pre školských psychológov, psychológov v poradenských zariadeniach a sociálnych pedagógov”. Ak ste sa [...]

Webinár #68 – Wechsler včera, dnes a zajtra

5 januára, 2022|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Wechsler včera, dnes a zajtra”. Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte [...]

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

6 mája, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

1 apríla, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

13 marca, 2021|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

5 januára, 2021|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich [...]

Webinár #36 – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

5 decembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov. Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce [...]

Webinár #35 – Práca so skupinou v online priestore

29 novembra, 2020|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

23 novembra, 2020|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, [...]

Webinár #26 – Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

17 septembra, 2020|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má obmedzenú [...]

Webinár #25 – Manuál začínajúceho psychológa

8 septembra, 2020|Tags: , |

Pozrite si online webinár  s názvom "Manuál začínajúceho psychológa" ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD. https://www.youtube.com/watch?v=z68N4zRLKP8 PRIHLÁSENIE [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

19 júna, 2020|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a školských [...]

Webinár #14 – Školskí psychológovia č.7 – Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP

19 mája, 2020|Tags: , |

Pozrite si v poradí siedmy webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=7Q-pKbyomrM PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE [...]

Webinár #13 – Školskí psychológovia č.6 – Úloha školského psychológa v koronakríze

19 mája, 2020|Tags: |

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=NaWobwD9wo4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á [...]

Webinár #12 – Školskí psychológovia č.5 – Úloha školského psychológa pri závislosti v rodine

15 mája, 2020|Tags: , |

Od začiatku koronakrízy pre vás pripravujeme webináre. Veľký ohlas majú tie, ktoré ponúkame špeciálne pre školských psychológov. Pozrite si ich piaty diel: https://www.youtube.com/watch?v=7uLyiXJevTw

Webinár #8 – Školskí psychológovia č.4 – Ďalšie kontaktné osoby

28 apríla, 2020|Tags: , |

Ako môže byť v tomto období nápomocná školská rada? Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov. https://www.youtube.com/watch?v=sFvgFtxBiS4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE [...]

Webinár #7 – Školskí psychológovia č.3 – Ako kontaktovať klienta pri koronakríze?

22 apríla, 2020|Tags: , |

https://www.youtube.com/watch?v=MlF27gaE_E4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á REGISTRÁCIA PRE OZ PLNÉ RUKY [...]

Webinár #6 – Školskí psychológovia č.2 – Prvé kroky školského psychológa pri COVID-19

20 apríla, 2020|Tags: , |

Aké kroky by mal v rámci odbornej činnosti  robiť školský psychológ v čase COVID-19? Pozrite si, ako môžete odbornú činnosť robiť v tejto mimoriadnej situácii. Poradíme, aké by mali byť prvé [...]

Webinár #4 – Školskí psychológovia č.1 – Kde hľadať informácie?

16 apríla, 2020|Tags: , |

Milí kolegovia – školskí psychológovia! Nakrútili sme pre vás sériu krátkych videí o aktuálnych otázkach v školskej psychológii.  Ak máte námety, píšte nám na koronavirus@vudpap.sk Pozrite si, ako a kde hľadať v súčasnej [...]

Categories

Go to Top