Máme pre vás aplikáciu, ktorá v tomto náročnom období ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa v predškolskom veku sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a skúste ich rozvíjať. Výsledky môžete konzultovať s našou psychologičkou na adrese welcome@vudpap.sk