Neviete, ako v tomto náročnom období zaujať a zároveň otestovať predškoláka? Ako rozvíjať jeho schopnosti? Ponúkame aplikáciu, v ktorej nájdete aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov. Zistite, aké má vaše dieťa sociálne, komunikačné, motorické či emocionálne zručnosti, kognitívne schopnosti a zmyslové vnímanie a skúste ich rozvíjať. Výsledky môžete konzultovať s našou psychologičkou na adrese welcome@vudpap.sk