Venovať sa budeme zrakovému vnímaniu, povieme si prečo je v procese vzdelávania dôležité a ako sa oslabenie tejto funkcie odzrkadľuje v osvojovaní si učiva. Ponúkneme námety činností, hier, či pomôcok, ktoré podporujú posilňovanie zrakového vnímania a budeme sa tiež zamýšľať nad tým, ako môžeme zrakové vnímanie stimulovať u detí z MRK. 

Webinár budú viesť špeciálne pedagogičky Mgr. Beáta Likeová a PaedDr. Juliana Perečinská. 

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom online formulára: https://forms.gle/jqepLS1w5C9jtiURA