Home»Webináre
Webináre2020-11-16T12:59:20+01:00

WEBINÁRE

PODĽA KATEGÓRIÍ

Pre OZ a PZ
Pre školských psychológov
Pre rodičov, terénnych soc. pracovníkov a pedagog. asistentov
Pre sociálnych pedagógov

VŠETKY

Webinár – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2 decembra, 2020|Tags: , |

Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

1 decembra, 2020|Tags: , |

1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie [...]

Zostrih z webinára – Práca so skupinou v online priestore

29 novembra, 2020|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, [...]

Zostrih z webinára – Online kariérové poradenstvo – Ako na to?

26 novembra, 2020|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového poradenstva [...]

Webinár – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

26 novembra, 2020|Tags: , |

Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu [...]

Webinár – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

25 novembra, 2020|Tags: , |

Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním [...]

Webinár – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

24 novembra, 2020|Tags: , |

ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v [...]

Zostrih z webinára – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

23 novembra, 2020|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, [...]

Webinár – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

20 novembra, 2020|Tags: , |

Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce slovenský jazyk. Administruje sa na konci predškolského a/alebo začiatkom školského veku za účelom posúdenia ich pripravenosti na školské vzdelávanie. [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

19 novembra, 2020|Tags: , , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Webinár – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

18 novembra, 2020|Tags: , , |

Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť nápomocný pri metodickom vedení učiteľa a pedagogického asistenta, pri zaškolení pedagógov pre [...]

Zostrih z webinára – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

16 novembra, 2020|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších [...]

Webinár – Práca so skupinou v online priestore

16 novembra, 2020|Tags: , , |

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme "online" školy. Dátum: 19.11.2020 Čas: 13:30 [...]

Zostrih z webinára – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

13 novembra, 2020|Tags: , , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V [...]

Webinár – Online kariérové poradenstvo – Ako na to?

11 novembra, 2020|Tags: , , |

Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového poradenstva zameranú na silné stránky si prakticky vyskúšate ako vizualizovať výstupy pre klienta/klientov prostredníctvom dostupných online [...]

Load More Posts

Kategórie

Go to Top