WEBINÁRE

Pre OZ a PZ
Pre školských psychológov
Pre rodičov, terénnych soc. pracovníkov a pedagog. asistentov
Pre sociálnych pedagógov