V dnešnom podcaste sme sa zaoberali témou zážitkovej pedagogiky a tým, akým spôsobom môžu jej prvky prinášať do školského prostredia odborní a pedagogickí zamestnanci. Pýtali sme sa nato, aké sú najväčšie prínosy a výzvy jej využívania, ako i nato akým spôsobom je možné prostredníctvom zážitkovej pedagogiky rozvíjať interdisciplinárnu spoluprácu medzi jednotlivými zamestnancami na škole. Odpovede na tieto témy prináša Viera Mojzešová, zakladateľka vzdelávacej skupiny Neškola, ako i spoluautorka konceptu Neškôlka a Neškôločka. Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z marketingu, vzdelávania a riadenia, fandí zážitkovej pedagogike, ktorej prvky využíva aj vo svojej každodennej praxi vo vzdelávaní a rada vymýšľa rozprávky na želanie.

  • odpovedá Viera Mojzešová
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept