V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Téma školskej komunity sa javí ako presahujúca hranice školského prostredia a jej korene sa dotýkajú tém celospoločenského fungovania. Téma školskej komunity má svoje miesto aj v rámci možností rozvoja zručností potrebných pre 21. storočie, napríklad najmä v oblasti čoraz aktuálnejšej témy klimatických zmien či budovania vzťahov. Hĺbka témy v sebe odráža princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu. O tom, ako môžeme pojmu komunity rozumieť, aké sú teoretické rámce chápania komunity, či o tom, akým konkrétnym spôsobom môžu k tvorbe školskej komunity prispievať odborní a pedagogickí zamestnanci nám prišiel porozprávať Róbert Jankovich. Témou komunít sa na Slovensku aj v zahraničí zaoberá vyše dvadsať rokov a pri rozprávaní o téme Škola ako komunita vychádza zo svojej profesie učiteľa v komunitnej škole, ako i zo svojho teoreticko-empirického poznania tejto témy.

  • odpovedá Róbert Jankovich
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím