“Naša najväčia sila, náš najväčší symbol je asi v tom, že dokážeme držať spolu keď je ťažko a dokážeme sa tešiť spolu, keď je nám fajn. Byť spolu to je ten symbol na tento rok.” – Janette Motlová

#romaspirit #MedzinárodnýdeňRómov #Slovenskodržíspolu

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím