V systéme poradenstva a prevencie v školstve nám chýbal dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školských podporných tímoch, zariadeniach poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.